title

B78_43 Įrašo anuliavimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADAMINISTRACIJA

CIVILINĖS BŪKLĖS AKTO ĮRAŠO ANULIAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012- 10-12  Nr. B78-43

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo anuliavimą. Įrašas anuliuojamas jei asmeniui įrašyti du vienodi įrašai, jei santuokos nutraukimas įregistruotas po vieno iš sutuoktinių mirties, jei buvo įrašytas atkurtasis įrašas ir randamas pirminis įrašas. Visais kitais atvejais civilinės būklės akto įrašai gali būti nuginčyti tik teismo tvarka.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII- 1864
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII- 1524
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2008-02-01 Nr. X-1444
4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115
5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr. 1 R-294 ,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1 R-160 ,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Civilinės būklės aktų įrašų kopijos, teismo sprendimai.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas(pridedama)

11.

Paslaugos teikimo schemaJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra