title

B1_02 Dėl pritarimo mero 2010 m veiklos ataskaitai

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2010 M. VEIKLOS ATASKAITAI
2011 m. vasario 22 d. Nr. B1-2
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pritarti Molėtų rajono savivaldybės mero 2010 metų veiklos ataskaitai ( pridedama).

Meras

Stasys ŽvinysJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra