title

B78_41 Vardo pavardės tautybės keitimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADAMINISTRACIJA

VARDO, PAVARDĖS, TAUTYBĖS KEITIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-12  Nr.B78-41

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Vardo, pavardės, tautybės keitimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo pakeitimą, papildymą po vardo, pavardės ar tautybės pakeitimo, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimo ir atitinkamų civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimų išdavimą.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII- 1864
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII- 1524
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2008-02-01 Nr. X-1444
4. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII- 1725
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. 111 „Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo“
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1 R- 415 „ Dėl teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 111 „Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1 R- 305 „ Dėl teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 111 „Dėl asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1 R-294 ,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1 R-1 60 ,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro2011 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1 R- 306 „Dėl teisingumo ministro2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1 R- 160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“
11. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo”
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Prašymas (pildomas skyriuje).
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 1. Atitinkami civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimai, kuriuose bus keičiamas vardas, pavardė ar tautybė.
2. Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 60 d.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Už vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą, įskaitant vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimo išdavimą – 42 Lt (12,16 EUR).
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Sąskaitos Nr.: LT247300010112394300
Įmokos kodas: 52862
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklių 1 priedas
11. Paslaugos teikimo schema


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra