title

Vidutinis rajone suvartojamo geriamojo vandens kiekis

Nustatytas vidutinis Molėtų r. savivaldybės teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis

Nuo vasario 1 d. keičiasi suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekio apskaičiavimo tvarka gyventojams, kuriems dar neįrengti ar nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų (vandens skaitiklių). Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo ((Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 straipsnyje nurodoma, kad Abonentai, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį padauginus iš koeficiento 2.

UAB „Molėtų vanduo“ aptarnaujamoje viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje šių metų pradžiai be vandens apskaitos buvo 26 vartotojai. Iki šiol jie už suvartotą vandenį mokėdavo pagal savivaldybės patvirtintas šalto vandens suvartojimo normas, kurios priklausė nuo būste įrengtos santechninės įrangos ir turimų komunalinių patogumų. Dabar vartotojams, neturintiems vandens skaitiklių, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis bus skaičiuojamas naudojant apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui. Įmonė, vertindama 2015 m. gyventojams pagal atsiskaitomuosius vandens apskaitos prietaisus patiekto geriamojo vandens kiekį ir aptarnaujamų gyventojų skaičių, nustatė vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį 1,62 m3 žmogui per mėnesį . Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis bus kasmet perskaičiuojamas ir skelbiamas interneto svetainėje iki vasario 1 d.

UAB "Molėtų vanduo" informacijaJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra