title

B78_40 Įrašo papildymas pakeitimas ištaisymas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRRACIJA

CIVILINĖS BŪKLĖS AKTO ĮRAŠO PAPILDYMO, PAKEITIMO, IŠTAISYMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012- 10-12  Nr. B78-40

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Civilinės būklės akto įrašo papildymas, pakeitimas, ištaisymas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo papildymą, pakeitimą, ištaisymą ir atitinkamų civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimų išdavimą.
Prašymą papildyti, pakeisti ar ištaisyti civilinės būklės akto įrašą turi teisę paduoti asmuo, kuriam įrašytas šis įrašas. Nepilnamečių asmenų civilinės būklės aktų įrašai papildomi, pakeičiami ir ištaisomi jų tėvų, rūpintojų, taip pat įstaigų, auklėjančių šiuos nepilnamečius, prašymu. Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašus civilinės metrikacijos įstaiga minėtų asmenų įstatyminių ir testamentinių įpėdinių prašymu turi teisę papildyti, pakeisti ir ištaisyti tik tais atvejais, kai klaidas ir kitus netikslumus liudija kiti civilinės būklės aktų įrašai arba mirusiojo artimųjų giminaičių civilinės būklės aktų įrašų atžvilgiu priimti teismo sprendimai. Jei civilinės būklės akto įrašas yra dingęs, jį papildyti, pakeisti ar ištaisyti leidžiama tik po to, kai jis nustatyta tvarka yra atkurtas.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII- 1864
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII- 1524
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2008-02-01 Nr. X-1444
4. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII- 1725
5 . Lietuvos Respublikos Vyriausybės 201 00 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr. 1 R- 294 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1 R- 160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011-12-22 įsakymas Nr. 1 R- 306 „Dėl teisingumo ministro2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1 R- 160 ‚Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Prašymas .
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 1. Pildytino, keistino ar taisytino civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimas.
2. Dokumentai, kurie patvirtina būtinumą įrašus papildyti, pakeisti ar taisyti.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė,el. paštas j.pagaliene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) 17 Lt (4,92 EUR). (už vieno civilinės būklės akto įrašo papildymą, pakeitimą, ištaisymą)
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Sąskaitos Nr.: LT247300010112394300
Įmokos kodas: 52862
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas (pridedama)
11.

Paslaugos teikimo schemaJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra