title

B1_01 Dėl mero 2011 metų veiklos ataskaitos

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2011 M. VEIKLOS ATASKAITAI
2012 m. vasario 23 d. Nr. B1-1
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Molėtų rajono savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1-152, 230 punktu,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pritarti Molėtų rajono savivaldybės mero 2011 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Meras

Stasys ŽvinysJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra