title

B1_40 Dėl pritarimo mero ataskaitai

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2013 m. kovo 28 d. Nr. B1-40
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pritarti Molėtų rajono savivaldybės mero 2012 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Meras

Stasys ŽvinysJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra