title

B78_44 Liudijimo, kopijos, nuorašo išdavimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

CIVILINĖS BŪKLĖS AKTO ĮRAŠO ĮREGISTRAVIMO LIUDIJIMO, AKTO ĮRAŠO KOPIJOS, NUORAŠO IŠDAVIMO  ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012- 10-12   Nr. B78-44

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimo, akto įrašo kopijos, nuorašo išdavimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima 4 rūšių civilinės būklės liudijimų, aktų įrašų kopijų, nuorašų išdavimą:
- gimimo;
- santuokos;
- ištuokos;
- mirties.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII- 1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2008-02-01 Nr. X-1444
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII- 1524
4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115
5. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
7 . Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr. 1 R- 294 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1 R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011-03-21 įsakymas Nr. 1 R- 78 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1 R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Jei įrašo kopiją, nuorašą turi gauti įgaliotas asmuo – įgaliojimas.
2. Jei įrašo kopiją, nuorašą turi gauti įstatyminis ar testamentinis paveldėtojas – tai įrodantys dokumentai.
3. Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Vida Bertulienė, el. paštas v.bertuliene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

9 Lt (2,61 EUR). (už liudijimą )
10 Lt (2,90 EUR). (už įrašo kopiją, nuorašą)
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Sąskaitos Nr.: LT247300010112394300
Įmokos kodas: 52862

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas(pridedama)

11.

Paslaugos teikimo schemaJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra