title

Kaip elgtis radus sprogmenį

Kaip elgtis radus sprogmenį

Radus sprogmenį elkitės atsakingai – jo nejudinkite, nelieskite ir jokiu būdu neardykite. Radę į sprogmenį panašų daiktą, gyventojai prašomi vietą pažymėti, įspėti aplinkinius ir paskambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 bei pranešti tikslią sprogmens radimo vietą.

Nuo įtartino daikto ar sprogmens visada pasitraukite tuo pačiu keliu, kuriuo priėjote. Nueikite kuo toliau ir pasislėpkite už patvarios konstrukcijos, geriausia - pastato. Kol atvyks policija, pasistenkite, kad į pavojingą teritoriją nepatektų kiti asmenys. Tik Jūs galite nurodyti įtartino daikto ar sprogmens tikslią buvimo vietą ir apibūdinti jį, todėl jūsų buvimas saugiu atstumu nuo galimai pavojingos teritorijos yra būtinas. Operatyviai atvykę kariai išminuotojai sprogmenį saugiai išsiveš arba sunaikins vietoje.

Dažnai žmonės nesiryžta pranešti apie rastus įtartinus daiktus ar sprogmenis dėl dviejų priežasčių: jie nėra įsitikinę, kad rastas daiktas yra sprogmuo ir todėl bijo būti apkaltinti melagingu pranešimu.

Jūs nesate specialistas, todėl negalite ir neprivalote tiksliai nustatyti, ar įtartinas daiktas yra sprogmuo. Atsakomybė už melagingą pranešimą gresia tik tais atvejais, jei jums iš anksto žinoma, kad tai nėra sprogmuo ir jei jūs, skatinami chuliganiškų ar kitų paskatų, pranešate apie rastus sprogmenis.

Jeigu telefonu gavote pranešimą apie sprogmenį, policija pataria įsidėmėti kaip galima daugiau pranešimo detalių, atkreipkite dėmesį į pranešėjo kalbėjimo stilių, akcentą, kitus niuansus.

Jeigu vis dėl to sprogimas įvyko, reikėtų kristi ant žemės ir rankomis prisidengti galvą, jei yra galimybė pasinaudoti priedanga. Priedangą šiuo atveju teks rinktis iš arčiausiai esančių daiktų, tai gali būti pastatas, griovys, dauba, medis.

Nugriaudėjus sprogimui, neskubėkite palikti priedangos, kai kurios skeveldros išsilanksto kaip bumerangai ir nukrenta netoli sprogimo vietos po keliolikos sekundžių, taip pat gali sprogti kiti (antriniai) sprogstamieji užtaisai.

Įsitikinę, kad skeveldros daugiau nekrenta, nedelsdami pasišalinkite saugiu atstumu. Jei sprogimas įvyko pastate, naudokitės avariniais išėjimais. Naudotis liftais griežtai draudžiama.

Jei yra sužeistų asmenų, padėkite jiems evakuotis į saugią vietą ir suteikite pirmąją medicininę pagalbą. Pasirikdami saugią vietą, atkreipkite dėmesį į pažeistas pastatų konstrukcijas, nes pastatas ar jo dalis gali sugriūti.

Lietuvoje nuolat randama nuo Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų likusių nesprogusių sprogmenų. Sprogmenimis yra užteršti ir buvę sovietinės kariuomenės poligonai. Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminavimo kuopos išminuotojai primena, kad jei rasti sprogmenys nėra judinami iš vietos, juo labiau – ardomi, mėtomi ar deginami, jie nėra savaime keliantys pavojų. Išminuotojai neturi pranešimų, kad sprogmenys būtų detonavę patys savaime, visos nelaimės įvyko tada, kai su pavojingu daiktu neatsakingai elgėsi jį radęs žmogus.

Parengta pagal Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminavimo kuopos ir policijos rekomendacijas

 

 

 Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra