title

Iki balandžio 2 d. priimamos paraiškos gyvūnų žalos prevencinėms priemonėms

Finansinė parama bus teikiama 2018 metais diegiant Molėtų rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones

Paraiškų priėmimo tvarka:

  1. Žemės sklypo, kuriame medžioklė nėra uždrausta, savininkas, valdytojas ar naudotojas iki šių metų balandžio 2 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir žemės ūkio skyriaus specialistui, atsakingam už aplinkosaugą - 110 kabinetas, tel. (8 383) 54 796 - pateikia nustatytos formos paraišką finansinei paramai. Paraiškoje nurodo numatomų prevencinių priemonių pobūdį, terminus, apimtis ir lėšas, reikalingas priemonėms įgyvendinti.
  2. Pareiškėjas su paraiška pateikia šiuos dokumentus:
    2.1. žemės sklypo nuosavybę, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančio dokumento kopiją;
    2.2. žemės sklypo plano (-ų) ar schemos, kurioje numatomos vykdyti prevencinės priemonės kopiją;
    2.3. detalų numatomų atlikti darbų aprašymą su preliminariais skaičiavimais (sąmatą).

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Paramos teikimo aprašas, paraiškos ir kitos formos

 

 

 

Spausdinimo versija Archyvas

Visos aktualijos