title

Duomenų apsaugos pareigūnas

Siekiant užtikrinti asmens duomenų tvarkymo atitiktį teisiniam reguliavimui, Molėtų rajono savivaldybėje paskirtas atsakingas asmuo, kuriam pavesta atlikti duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos - padėti  užtikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679:

  • stebėti kaip laikomasi Reglamento (ES) 2016/679;
  • dalyvauti klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, sprendime;
  • teikti konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje;
  • padėti įgyvendinti duomenų subjektų teises.

Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Savivaldybėje, prašome kreiptis:

Inga Krupauskienė

Duomenų apsaugos pareigūnė

El. paštas inga.krupauskiene@pcmoletai.lt

Mob. +370 686 58076

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-04 16:06:45