title

Parengti Molėtų rajono bendrojo plano korektūros sprendiniai

 

2014 m. gegužės 15 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė įsakymą Nr. B6-495 „Dėl Molėtų rajono teritorijos bendrojo plano koregavimo".

2014 m. gruodžio 9 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius patvirtino Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programą.

Planavimo organizatorius yra Molėtų savivaldybės administracijos direktorius (Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai, tel. (8383)54761, el. p. savivaldybe@moletai.lt, interneto svetainė www.moletai.lt). Informaciją teikia Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius.

Plano rengėjas yra UAB „Elberta", Partizanų g. 56-60, Kaunas; tel. (8612)84703, el. paštas elberta.info@gmail.com . Projekto vadovas Donatas Duoba.

Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros planavimo tikslai ir uždaviniai yra:

 1. ištaisyti technines klaidas (brėžiniuose ir tekstinėje dalyje);
 2. panaikinti sprendinių spragas;
 3. spręsti galiojančių sprendinių kolizijas;
 4. panaikinti sprendinių prieštaravimus įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams;
 5. keisti suplanuotos teritorijos privalomus reikalavimus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam bendrajam planui;
 6. nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus.

Rengiant Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūrą, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas, kadangi pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo") 6.3 punktą vertinimą privaloma atlikti tik tais atvejais, kai rengiamas ar keičiamas bendrasis planas.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros sprendinių planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ( www.tpdris.lt  ) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytu adresu) iki 2018 m. liepos 9 d. imtinai.

Susipažinti su 2014 m. gegužės 15 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. B6-495 „Dėl Molėtų rajono teritorijos bendrojo plano koregavimo", Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ( www.tpdris.lt ), Molėtų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.moletai.lt , Molėtų rajono savivaldybės administracijos pastato II a. fojė skelbimų lentoje (Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai), Molėtų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų skelbimų lentose:

 1. Alantos seniūnija (A.Kraujelio g. 3, LT-33312, Alantos mstl., Molėtų r., tel. (8383)58203, el. p. alanta@moletai.lt ).
 2. Balninkų seniūnija (Alaušų g. 21, LT-33303, Balninkų mstl., Molėtų r., tel. (8383)44241, el. p. balninkai@moletai.lt ).
 3. Čiulėnų seniūnija (Toliejų g. 16-1, Toliejų k., LT-33352 Molėtų r., tel. (8383)44115, el. p. ciulenai@moletai.lt ).
 4. Dubingių seniūnija (Ąžuolyno g. 8, Dubingių mstl., LT-33261 Molėtų r., tel. (8383)47141, el. p. dubingiai@moletai.lt ).
 5. Giedraičių seniūnija (Širvintų g. 16, Giedraičių mstl., LT-33274 Molėtų r., tel. (8383)55141, el. p. giedraiciai@moletai.lt ).
 6. Inturkės seniūnija (Bažnyčios g. 16, Inturkės k., LT-33212 Molėtų r., tel. (8383)43742, el. p. inturke@moletai.lt ).
 7. Joniškio seniūnija (Arino g. 14, Joniškio mstl., LT-33224 Molėtų r., tel. (8383)59142, el. p. joniskis@moletai.lt ).
 8. Luokesos seniūnija (S. Dariaus ir S. Girėno g. 4, LT-33102, Molėtai, tel. (8383)54663, el. p. luokesa@moletai.lt ),
 9. Mindūnų seniūnija (Muziejaus g. 8, Mindūnų k., LT-33202 Molėtų r., tel. (8383)48642, el. p. mindunai@moletai.lt ).
 10. Suginčių seniūnija (Darželio g., 1, Suginčių k., LT-33334, Molėtų r., tel. (8383)56130, el. p. suginciai@moletai.lt ).
 11. Videniškių seniūnija (Ramybės g. 3, Videniškių k., LT-33293 Molėtų r., tel. (8383) 43697, el. p. videniskiai@moletai.lt ).

Susipažinti su Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros sprendiniais (grafine ir tekstine dalimis) bus galima nuo 2018 m. birželio 25 d. iki 2018 m. liepos 9 d. imtinai pas planavimo organizatorių (aukščiau nurodytu adresu), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  ir Molėtų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.moletai.lt.

 Paskelbta 2018-06-22

 

Spausdinimo versija Archyvas

Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Atgal
Visos aktualijos