title

Vienoje Molėtų pradinės mokyklos klasėje susirgus moksleiviui, šioje klasėje ugdymas vyks nuotoliniu būdu

 

Nustačius Covid-19 atvejį Molėtų pradinėje mokykloje, Savivaldybės administracijos direktorius nurodė nuo lapkričio 27 d. iki gruodžio 3 d. įskaitytinai,  mokykloje taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą ir ugdymo procesą 1b klasėje organizuoti nuotoliniu būdu. Mokykla įpareigota informuoti visus mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) bei užtikrinti patalpų dezinfekciją ir vėdinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

Direktoriaus įsakymas Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-27 15:32:29