title

B78_05 Vienkartinė išmoka vaikui

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VIENKARTINĖS IŠMOKOS VAIKUI SKYRIMO IR MOKĖJIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kiekvienam gimusiam/įvaikintam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 100-3724).

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
1. prašymas (prašymo forma: SP-3(A));
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo - įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. jeigu prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje - dokumentus, patvirtinančius rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą, rūpintojo sutikimas dėl asmens kreipimosi skirti vienkartinę išmoką vaikui;
5. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju;
6. vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jei duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
7. įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti;
8. banko sąskaitos rekvizitai.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama", gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) - apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Vida Grainienė, tel. (8 383) 54 753, el. p.  vida.grainiene@moletai.lt Seniūnijos (pagal pareiškėjo deklaruotą gyvenamąją vietą).

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus  vedėja Genovaitė Gribauskienė, tel. (8 383) 54 792, el. p.  genovaite.gribauskiene@moletai.lt            

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją)). Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) forma 
Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

11.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslauga teikiama internetu: www.spis.lt

 

 

Paslaugos teikimo schemaJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
B78_05 Vienkartinė išmoka vaikui