title

Telkiamos bendros pastangos apsaugoti vaiko teises ir gerovę

Sausio 20-ąją su Molėtų savivaldybės vadovais, seniūnijų seniūnais, socialiniais darbuotojais, Vaikų savarankiško gyvenimo namų specialistais, globos koordinatoriais, Policijos, Probacijos tarnybos, švietimo įstaigų darbuotojais ir psichologais susitiko Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Irena Gaigalienė, vyr. patarėja Lina Baranauskienė ir patarėja Molėtų rajone Jūratė Dilienė.

Pagrindinis tikslas - pasidalinti naujausia informacija, sustiprinti komunikaciją ir bendradarbiavimą siekiant bendro tikslo - vaikų gerovės ir jų teisių užtikrinimo šeimose bei artimiausioje aplinkoje.

Susitikimuose aptartas savivaldybės ir kitų institucijų indėlis skatinant globą šeimose, ieškant globėjų (rūpintojų), teikiant šeimoms įvairias paslaugas. Pasidžiaugta sėkmingu krizių centro darbu Molėtuose, jam skiriamu prioritetiniu dėmesiu ir ketinimais plėsti veiklą.

Pateikta ir naujovių - nuo šių metų bus vertinamas ne grėsmės lygis, bet bendra vaiko situacija, akcentuojama paslaugų ir savalaikės pagalbos šeimai svarba. Pristatytas vaiko apsaugos poreikio institutas - patyrus krizę, bus siekiama išlaikyti vaiką artimoje aplinkoje, įtraukiant artimuosius, bendruomenę, o paimami iš šeimų vaikai būtų tik kraštutiniais atvejais, išnaudojus visas kitas galimybes. Aptarti ir praktiniai aspektai, kaip visos tarnybos turi reaguoti,  kokių veiksmų imtis, kai sužinoma apie galimai pažeidžiamas vaiko teises.

  
  

 


 Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-20 17:57:32