title

Specialiųjų ugdymo poreikių turintys Molėtų rajono vaikai ir jų artimieji sulauks daugiau specialistų pagalbos

2020 m. gruodžio 1 d. LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu skirtas finansavimas projektui „Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone". Projekto biudžetas - 320 000 Eur, iš jų ES lėšos - 300 000 Eur, savivaldybės - 22 000. Finansavimo sutartis turėtų būti pasirašyta dar šiais metais.

Projektas orientuotas į mokinius, turinčius specialiųjų ugdymo poreikių, kuriems reikia papildomos pagalbos lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją, pripažįstant ir plėtojant jų gebėjimus ir galias.

Dalyvauti šios krypties projektuose buvo pateiktos 16 savivaldybių paraiškos, atrinktos tik trys, ir viena iš jų - Molėtų.

Projekte numatoma per dvejus metus rajono bendrojo, ikimokyklinio ir specialiojo ugdymo  mokyklose įdiegti naują modelį, kuris ženkliai padidins specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo veiksmingumą ir švietimo pagalbos jiems prieinamumą.

Molėtų rajone dabar mokosi 465 (skaičius nuolat kinta, didėja) mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP). Tai yra net 22,3  proc. visų rajone besimokančių vaikų. Specialiojo pedagogo pagalbą 2019-2020 metais gavo 219 mokinių - 47 proc. tų, kuriems ji būtina. 246 mokiniams (53 proc.) ji buvo neprieinama dėl specialistų trūkumo.

Projekto veiklomis bus siekiama aprėpti visus vaikus, kuriems tokios pagalbos reikia, plėsti ir stiprinti nepakankamas, pradėti teikti naujas ar iki šiol buvusias neprieinamas paslaugas.

Planuojama reikšmingai išplėsti logopedo, psichologo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo ir neformaliojo švietimo paslaugas. Taip pat, siekiant, kad švietimo, socialinės ir sveikatos priežiūros pagalba būtų prieinama visame rajone, bus sukurta mobili specialistų komanda. 3 Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai bus apmokyti padėti autizmo spektro, elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams bei jų tėvams ir teiks taikomosios elgesio analizės (ABA terapija), kognityvinės elgesio korekcijos programos EQUIP ir elgesio korekcijos specialisto paslaugas. Mobiliojoje specialistų komandoje dirbs kineziterapijos ir ergoterapijos specialistai.

Vaikams ir tėvams bus teikiama daugiau psichosocialinės ir psichologinės pagalbos.

Ruošiamasi išplėsti atviro darbo su jaunimu ir pradėti teikti pasirengimo šeimai, tėvystės įgūdžių mokymų, mediacijos, vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas.

Projektas bus įgyvendinamas su partneriais: Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų „Vyturėlio" vaikų lopšeliu - darželiu, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namais, Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba, Molėtų kultūros centru, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centru, VšĮ Molėtų ligonine, Asociacija „Sprendimai šiandien".

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-04 11:29:27
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra