title

Spalio 28-ąją sušauktas skubus pasitarimas dėl Gimnazijos pastato remonto

Molėtų gimnazijos pastato šiltinimo ir atnaujinimo projektas jau turėjo būti užbaigtas, baigėsi sutarties su rangovu - UAB „Dengsta" terminas, bet darbų atlikta tik apie 40 proc. Nebaigti šiltinti pietų ir vakarų fasadai, pakeisti ne visi langai, nebaigti vidaus apdailos ir kai kurie kiti darbai.

Pasitarime, dalyvaujant Savivaldybės merui Sauliui Jauneikai, Administracijos direktoriui Sigitui Žviniui, jo pavaduotojui Steponui Šanteriovui, Statybos ir žemės ūkio skyriaus specialistams, Molėtų gimnazijos direktorei Rimutei Guobienei, užsakovo UAB „Molėtų švara" direktoriui Laimučiui Lapėnui ir specialistams, vėluojančio rangovo  UAB „Dengsta" direktoriui Tomui Vaitekūnui, statybos ir darbų vadovams, techninės priežiūros vadovui, griežtai įvertinti rangovo darbo trūkumai, kurių nepašalinus, bus taikomos finansinės sankcijos.

Rangovas davė pažadą visus darbus užbaigti per tris mėnesius.

  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-28 11:38:52