title

Socialinių paslaugų prieinamumą didins geresnis institucijų bendradarbiavimas

 

Gruodžio 12-ąją surengtas Savivaldybės vadovų, seniūnijų seniūnų, Socialinės paramos skyriaus ir Molėtų socialinės paramos centro vadovų pasitarimas, kaip siekti didesnio socialinių paslaugų prieinamumo rajone. Šioje srityje dirba nemažos pajėgos: Skyriaus ir Centro darbuotojai padeda teikti materialinę paramą, teikia integralią pagalbą ir padeda namuose, dirba su rizikos šeimomis, vykdomi socialiniai projektai, savo teritorijose žmonėmis rūpinasi seniūnijų darbuotojai, aktyviai prisideda ir visuomeninės organizacijos. Tačiau daliai gyventojų, nepatenkančių į paramos ir socialinių paslaugų gavėjų sąrašus, pristinga reikiamo dėmesio, o institucijoms stinga bendradarbiavimo. Susitikime tartasi, kas ir kaip turėtų nustatyti socialinių paslaugų poreikį, koks turėtų būti socialinių darbuotojų, koks - seniūnijų vaidmuo, kaip spręsti transporto, operatyvaus keitimosi informacija ir kitus klausimus, kad socialines paslaugas patogiai galėtų gauti visi rajono gyventojai.

  
  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-12 20:24:07