title

Skelbiamas vaikų vasaros stovyklų 2022 metų programų konkursas

Molėtų rajono savivaldybės administracija organizuoja Molėtų rajono savivaldybės vaikų stovyklų programų, skirtų mokinių vasaros poilsiui organizuoti, konkursą, kurio tikslas –  skatinti turiningą mokinių užimtumą atostogų metu. Sudaryti galimybes mokiniams turiningai praleisti laiką atostogų metu, dalyvauti edukacinėse veiklose, ugdyti vaikų socialines ir emocines kompetencijas, vykdyti žalingų įpročių ir poelgių prevenciją, didinti jų mokymosi motyvaciją.

Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti bendrojo ugdymo mokyklos, neformaliojo švietimo įstaigos bei kiti juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys, kurių veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose (nuostatuose/įstatuose/verslo liudijime/individualios veiklos pažymoje) įteisinta švietimo, ugdymo, užimtumo arba stovyklų organizavimo veikla.

Programų vykdytojai privalo užtikrinti dalyvių sveikatą ir saugumą, taip pat valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Programų teikėjai turi užpildyti Vaikų stovyklų programos paraišką ir pateikti iki 2022 m. balandžio 15 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriui (Vilniaus g. 44, Molėtai, IV aukštas, 411 kabinetas), arba elektroniniu būdu (nuskenuoti dokumentai siunčiami adresu a.jurksaitis@moletai.lt ).

Organizuojant stovyklas privaloma laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimuose nurodytų reikalavimų, kad būtų užtikrintas vaikų ir darbuotojų saugumas.

Paraiškos forma 

Molėtų rajono savivaldybės vaikų stovyklų programų finansavimo tvarkos aprašas Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-10 14:07:21