title

Skelbiamas sporto projektų 2022 metų atrankos konkursas

 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA SPORTO PROJEKTŲ 2022 METŲ ATRANKOS KONKURSĄ

Projektų atrankos konkurso prioritetai:

  • vaikų ir jaunimo sportinis užimtumas (išskyrus vaikų vasaros stovyklų ir Molėtų kūno kultūros ir sporto centro programas);
  • sporto visiems projektai;
  • projektai, kurie savo veiklomis siekia aukštų meistriškumo sporto rezultatų Lietuvos čempionatuose, nacionalinės ir atitinkamos sporto šakos lygoje ar sporto šakos tarptautiniuose čempionatuose.

Vienas pareiškėjas gali pateikti 1 paraišką (išskyrus atvejus, jei reikalingas iš kitų šaltinių laimėto projekto kofinansavimas). Pareiškėjas neturi būti gavęs ir nesiekti gauti paramos projekte numatytoms išlaidoms finansuoti iš kitų savivaldybės biudžeto programų.

Pareiškėjai, siekiantys finansavimo, iki 2022 m. balandžio 15 dienos savivaldybei pateikia:

  • kompiuteriu užpildytą paraišką, patvirtintą vadovo parašu;
  • pareiškėjo deklaraciją ir banko dokumento kopiją apie praeitais metais gautą rėmėjų paramą.

Paraiškos su priedais pateikiamos asmeniškai, per įgaliotą asmenį arba skenuotos elektroniniu paštu, arba pasirašytos saugiu elektroniniu parašu Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjui (Vilniaus g. 44, Molėtai, 409 kab., el. paštas gintautas.matkevicius@moletai.lt ).

Informacija telefonu (8 383) 54732.

Paraiškos forma

Molėtų rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas

Ataskaitų formos:

Programos sąmata

Biudžeto vykdymo ataskaita

Dokumentų suvestinė

Projekto vykdymo ataskaitaPaskutinis atnaujinimas: 2022-03-10 14:04:48