title

Skelbiamas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 2021 projektų konkursas


Molėtų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius kviečia teikti paraiškas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų (toliau-projektai) atrankos konkursui (toliau- konkursas).

Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo ir administravimo procesus savivaldybių administracijas bei skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą bei galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais (toliau-Nuostatai).

Projektų paraiškos ir jų priedai  teikiami elektroniniu paštu srprojektai@moletai.lt nuo 2020 m. spalio 5 d. iki 2020 m. lapkričio 5 d. (imtinai).

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Molėtų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė - tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Rasa Karūžaitė, Molėtų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriuje, 101 kab., Vilniaus g. 44, Molėtai tel. (8 383) 54793, el. paštu rasa.karuzaite@moletai.lt, arba Molėtų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Gribauskienė, Molėtų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriuje, 103 kab., Vilniaus g. 44, Molėtai tel. (8 383) 54792, el. paštu genovaite.gribauskiene@moletai.lt. Konsultacijos teikiamos iki paraiškų pateikimo termino pabaigos darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais – iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka  12 val. – 12 val. 45 min.

Molėtų rajono savivaldybė Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektams finansuoti planuoja skirti 49576 eurus. Didžiausia vienam projektui planuojama skirti suma-25000 eurų.

Projektų finansavimo prioritetai:

  1. pareiškėjas Nuostatų 10.1–10.5 papunkčiuose nurodytą (-as) paslaugą (-as) teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką;
  2. pareiškėjas teiks Nuostatų 10.3 papunktyje nurodytą pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą;
  3. pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus.

Nuorodos:

Nuostatai

Paraiška

Detali projekto įgyvendinimo sąmata

Deklaracija

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-05 13:28:11