title

Skelbiamas Molėtų rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo programų konkursas

Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 3 d.

Konkurso tikslas - skatinti turiningą mokinių užimtumą stovyklose ir kitose neformaliojo vaikų švietimo veiklose. Sudaryti galimybes mokiniams turiningai praleisti laiką atostogų metu, dalyvauti edukacinėse programose. Sudaryti sąlygas mokiniams dalyvauti ugdomojo pobūdžio renginiuose.

Paraiškų teikėjais gali būti švietimo įstaigos bei kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose įteisinta švietimo, ugdymo, užimtumo arba stovyklų organizavimo veikla, laisvieji mokytojai, turintys teisę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklas.

Programų teikėjai turi užpildyti Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo programų paraišką ir pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriui (Vilniaus g. 44, Molėtai, IV aukštas, 411 kabinetas), arba elektroniniu būdu (nuskenuoti dokumentai siunčiami adresu a.jurksaitis@moletai.lt).

Organizuojant stovyklas privaloma laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimuose nurodytų reikalavimų, kad būtų užtikrintas vaikų ir darbuotojų saugumas.

Paraiškos forma

Molėtų rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų Finansavimo tvarkos aprašas 

Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V - 823Dėl Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms". Šiuo įsakymu Molėtų rajono savivaldybei skirta 28300 €. 

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-28 10:51:05