title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2020-06-29
17:00:00
B1-167 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 7_2020_06_25_b1-167.docx
22927820200629124149.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-166 Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2020_06_25_b1-166.docx
7_2020_06_25_b1-166-apras...
22927720200629124010.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-165 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. B1-190 "Dėl atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 7_2020_06_25_b1-165.docx
22927520200629123535.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-164 Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2020_06_25_b1-164.docx
7_2020_06_25_b1-164_apras...
22927420200629123252.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-163 Dėl Molėtų rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo ir lėšų skyrimo 7_2020_06_25_b1-163-.docx
7_2020_06_25_b1-163_progr...
22927320200629122957.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-162 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Molėtų rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo 7_2020_06_25_b1-162.docx
7_2020_06_25_b1-162_pried...
22927220200629122755.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-161 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-39 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo 7_2020_06_25_b1-161.docx
7_2020_06_25_b1-161_-5-pr...
7_2020_06_25_b1-161_-3-pr...
7_2020_06_25_b1-161_4-pri...
7_2020_06_25_b1-161_1-pri...
22927020200629122302.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-160 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių 2021 metams nustatymo 7_2020_06_25_b1-160.docx
7_2020_06_25_b1-160_-2-pr...
7_2020_06_25_b1-160_1-pri...
22926720200629122046.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-159 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2021 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo 7_2020_06_25_b1-159.docx
22926420200629121820.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-158 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. B1-1 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2020-2022 metams patvirtinimo“ pakeitimo“ 7_2020_06_25_b1-158.docx
7_2020_06_25_b1-158_-3-pr...
22925620200629121441.adoc
2020-06-16
16:47:39
B1-130 Dėl pritarimo projekto „Verslui svarbios inžinerinės infrastruktūros sukūrimas Molėtų miesto apleistose teritorijose Melioratorių g. 20 ir 18C“ įgyvendinimui 227412720200528b1-130.doc...
22741520200616164638.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-157 Dėl Inturkės gatvės, esančios Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Kanapelkos kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2020_05_28_b1-157_pried...
7_2020_05_28_b1-157..docx
22422120200601162201.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-156 Dėl Inturkės gatvės, esančios Molėtų miesto teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2020_05_28_b1-156_pried...
7_2020_05_28_b1-156..docx
22422020200601162110.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-155 Dėl Mokyklos gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Balninkų seniūnijos Gruodžių kaimo teritorijoje 7_2020_05_28_b1-155.docx
7_2020_05_28_b1-155_pried...
22421820200601161921.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-154 Dėl Bajorų gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Miškiškių I kaimo teritorijoje 7_2020_05_28_b1-154.docx
7_2020_05_28_b1-154_pried...
22419720200601160149.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-152 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. B1-116 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo“ pakeitimo 7_2020_05_28_b1-152.docx
22419220200601155004.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-151 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-41 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo" pakeitimo 7_2020_05_28_b1-151.docx
7_2020_05_28_b1-151_progr...
22418820200601154806.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-150 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. B1-114 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų vaikų vasaros poilsiui organizuoti konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 7_2020_05_28_b1-150.docx
7_2020_05_28_b1-150-1apra...
7_2020_05_28_b1-150-apras...
22418720200601154636.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-149 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B1-230 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Molėtų rajono savivaldybės taryba, tvarkos aprašo patvirtinimo"pakeitimo 7_2020_05_28_b1-149.docx
22418520200601154415.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-148 Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo 7_2020_05_28_b1-148.docx
7_2020_05_28_b1-148_pried...
22418420200601154137.adoc