title

Savivaldybė pradeda teikti vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, priežiūros ir maitinimo paslaugas

Ši paslauga bus teikiama šeimoms, kurių abu tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai negali dirbti nuotoliniu būdu, t. y. privalo eiti į darbą, atlikti būtinąsias funkcijas (darbus) ir neturi galimybės palikti vaiko namuose pasitelkdami į pagalbą kitus asmenis.

Tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai privalo įvertinti visas įmanomas vaiko (-ų) priežiūros namuose galimybes, jei tokių galimybių nėra, šeima pateikia prašymą Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriui dėl institucinės vaikų priežiūros, maitinimo paslaugų. Prašyme būtina nurodyti asmens, kuris kreipiasi, vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, kontaktinį telefono numerį bei datą, nuo kada reikalinga vaiko priežiūros paslauga, vaiko vardą, pavardę ir gimimo datą, ugdymo įstaigą, kurioje vaikas buvo ugdomas. Kartu su prašymu būtina pateikti (abiejų tėvų) darbdavių pažymas, kuriose nurodoma, kad asmuo būtinus darbus privalo atlikti darbo vietoje ir negali jam pavestų funkcijų atlikti nuotoliniu būdu; verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos kopijas dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje. Taip pat būtina pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr.B6-394 patvirtintą Patvirtinimo formą (formą rasite čia). Pateikti prašymai bus įvertinti ir tenkinami tik tie, kurie pagrįsti vaiko priežiūros svarbą įrodančiais dokumentais.

Vaikai į  priežiūros grupes bus priimami Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo įsakymu. Vaikų priežiūros paslaugos bus pradėtos teikti nuo gegužės 4 d.

Prašymus dėl vaikų priežiūros paslaugos pateikti el. paštu: natalija.alisauskiene@moletai.lt

Tel. pasiteirauti: 8 614 20982

Atmintinė

Patvirtinimo forma

Direktoriaus įsakymas Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-28 14:25:19