title

Rajono NVO neįgaliųjų integracijos ir paslaugų projektams paskirstyta 15 000 eurų

 

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirstytos lėšos Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, veikiančių neįgaliųjų socialinės integracijos ir socialinių paslaugų teikimo srityje, projektams finansuoti:

1. Molėtų gausių šeimų bendrijos ,,Šeimynėlė" projektui ,,Pažintinė, poilsinė kelionė prie Baltijos jūros (bendrijos 25-mečio progai)" - 900 Eur.

2. Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos projektui ,,Transporto paslaugų teikimas Molėtų rajono neįgaliesiems 2021 metais" - 11100 Eur.

3. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Molėtų Viltis" projektui „Dalinis projekto ,,Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas" finansavimas" - 200 Eur.

4. VšĮ LASS šiaurės rytų centro projektui ,,Regėjimo neįgaliųjų sveikatos stiprinimas skatinant fizinį aktyvumą" - 300 Eur.

5. VšĮ Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centro projektui ,,Socialinių paslaugų teikimas Molėtų miesto ir rajono gyventojams, turintiems negalią VI" - 2500 Eur.

Iš viso projektams finansuoti paskirstyta 15000 Eur.Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-20 13:34:41