title

Rajono kultūros paveldo ir sakraliniams objektams tvarkyti bei turizmui pritaikyti skirta 20 000 €

Atsižvelgdamas į savivaldybei pateiktų šios srities projektų vertinimo komisijos rekomendacijas, Administracijos direktorius skyrė 20 000 € finansavimą Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir architektūrinę, kultūrinę, sakralinę reikšmę turinčių objektų tvarkymo ir pritaikymo visuomenės ir turizmo poreikiams projektams įgyvendinti:

1. Bijutiškio Šv. Onos bažnyčios parapijos projektui „Elektros instaliacijos atnaujinimas Bijutiškio Šv. Onos bažnyčioje" - 3 000,00 Eur.

2. Gailiūnų sentikių religinės bendruomenės projektui „Gailiūnų Šv. Dievo Motinos į Dangų    ėmimo cerkvės remontas"  - 1 500,00 Eur.

3. Giedraičių Šv. Baltramiejaus parapijos projektui „Bažnyčios stogo remontas" - 4 500,00 Eur.

4. Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos projektui „Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios dalies šventoriaus statinių tvarkybos (remonto) darbai" - 7 000,00 Eur.

5. Panevėžio stačiatikių Kristaus prisikėlimo parapijos Inturkės Dievo Motinos globėjos cerkvės projektui „Inturkės cerkvės varpinės remonto baigimas, langų restauravimas" - 1 000,00 Eur.

6. Videniškių Šv. Lauryno parapijos projektui „Videniškių bažnyčios koplyčios ir zakristijų stogų, fasadų tvarkybos (remonto) darbai" - 3 000,00 Eur.

Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir architektūrinę, kultūrinę, sakralinę reikšmę turinčių objektų tvarkymo ir pritaikymo visuomenės ir turizmo poreikiams projektų finansavimo tvarkos aprašą 2020 metais patvirtino Savivaldybės taryba, lėšos šiems projektams numatomos ir skiriamos kasmet.Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-22 08:27:55