title

Rajono ekstremalių situacijų komisijoje priimti sprendimai dėl Covid-19 protrūkio Alantos senelių namuose

 

Sausio 20-ąją dėl Covid-19 ligos protrūkio Alantos senelių globos namuose buvo sušauktas nuotolinis Rajono ekstremalių situacijų komisijos posėdis. Jame dalyvavo rajono vadovai, Alantos senelių namų, Molėtų ligoninės, Pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriai, Visuomenės sveikatos centro Molėtų skyriaus, Policijos komisariato, Valstybinės maisto ir veterinarijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybų vadovai, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos, Kultūros ir švietimo, Statybos ir žemės ūkio,  Finansų skyrių vedėjai, savivaldybės gydytoja, civilinės saugos specialistas.

Posėdį vedė Komisijos pirmininkas Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Žvinys.

Kiek anksčiau Covid-19 buvo susirgę ir ligoninėje gydyti  6 Alantos senelių namų gyventojai, o patikrinus visus, nustatyta dar 12 atvejų globojamiems seneliams ir vienam darbuotojui. Situaciją įstaigoje išsamiai pristatė ir kokių priemonių imamasi, komentavo direktorė Kristina Gintilaitė. Sergantys gyventojai atskirti nuo sveikųjų, jais, naudodamos asmens apsaugos priemones, rūpinasi atskiros darbuotojų grupės. Diskusijose vertingų patarimų Alantos senelių namų darbuotojams, kaip organizuoti sergančiųjų Covid-19 ir sveikų asmenų priežiūrą, kokias ir kaip asmens saugos priemones geriau naudoti, taip pat testų atlikimo, slaugos, patalpų priežiūros  klausimais pateikė ligoninės direktorius Vaidotas Grigas, PSPC direktorė Eglė Bareikienė. Aptartas pagalbos senelių namams poreikis ir galimybės.

Komisija pavedė Alantos senelių globos namų direktorei laikytis reikalavimo lengva ar vidutine COVID-19 forma sergančius gyventojus apgyvendinti patalpose, atskirtose nuo šia liga nesergančių gyventojų, sergančių asmenų priežiūrai skirti atskirą darbuotojų komandą, naudoti asmeninės apsaugos priemones, atitinkančias IV saugumo lygį. Sunkia ar kritiškai sunkia COVID-19 formomis susirgusius gyventojus šeimos gydytojo siuntimu nedelsiant hospitalizuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Jei pritrūktų sveikatos priežiūros personalo - kreiptis pagalbos į Molėtų PSPC. Jei pritrūktų socialinių paslaugų personalo - pasitelkti kitų savivaldybėje veikiančių socialinių paslaugų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų pagalbą, pagalbiniams darbams - nevyriausybinių organizacijų, kitų viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų, savanorių pagalbą. Esant

kritiniam personalo trūkumui - nedelsiant inicijuoti Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdį šiems klausimams spręsti.

Molėtų PSPC pavesta užtikrinti, kad Alantos senelių globos namų gyventojams, sergantiems lengva ar vidutine COVID-19 forma, šeimos gydytojo ir slaugytojo konsultacijos būtų teikiamos pagal sudarytus pacientų gydymo ir stebėsenos planus.

Komisijos posėdyje taip pat aptarta sergamumo situacija rajone, padėtis sveikatos įstaigose, paramos galimybės, judėjimo tarp savivaldybių ribojimo ir karantino reikalavimų laikymosi priežiūros, kiti klausimai.Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-21 08:31:24