title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2020-09-28
17:00:00
B1-255 Dėl Gervių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Kliukų kaimo teritorijoje 7_2020_09_24_b1-255.docx
7_2020_09_24_b1-255_pried...
24515620200928161414.adoc
2020-09-28
17:00:00
B1-254 Dėl Gervių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Bijutiškio kaimo teritorijoje 7_2020_09_24_b1-254.docx
7_2020_09_24_b1-254_pried...
24515420200928160707.adoc
2020-09-28
17:00:00
B1-253 Dėl biudžetinės įstaigos Molėtų r. paslaugų centro nuostatų patvirtinimo 7_2020_09_24_b1-253.docx
24514720200928154403.adoc
2020-09-28
17:00:00
B1-252 Dėl savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų šiluma“ pagal patikėjimo sutartį 7_2020_09_24_b1-252.docx
24514620200928154317.adoc
2020-09-28
17:00:00
B1-251 Dėl savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centrui pagal patikėjimo sutartį 7_2020_09_24_b1-251.docx
24514420200928154217.adoc
2020-09-28
17:00:00
B1-250 Dėl savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal patikėjimo sutartį 7_2020_09_24_b1-250.docx
24514320200928154103.adoc
2020-09-28
17:00:00
B1-248 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų r. Alantos gimnazijai 7_2020_09_24_b1-248.docx
24503720200928112034.adoc
2020-09-28
17:00:00
B1-247 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. B1-194 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 7_2020_09_24_b1-247_.docx
24503520200928111848.adoc
2020-09-28
17:00:00
B1-246 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020-04-30 sprendimo Nr. B1-84 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinių kainų nustatymo ir subsidijavimo“ pakeitimo 7_2020_09_24_b1-246.docx
24503420200928111711.adoc
2020-09-28
17:00:00
B1-245 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. B1-82 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2020 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 7_2020_09_24_b1-245.docx
7_2020_09_24_b1-245_pried...
24502920200928111618.adoc
2020-09-28
17:00:00
B1-244 Dėl Molėtų kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo 7_2020_09_24_b1-244-docx....
7_2020_09_24_b1-244_pried...
24487620200927211211.adoc
2020-09-28
17:00:00
B1-242 Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2020-2021 mokslo metais patvirtinimo 7_2020_09_24_b1-242.docx
7_2020_09_24_b1-242-pried...
24498020200928104410.adoc
2020-09-28
17:00:00
B1-241 Dėl Molėtų rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2020_09_24_b1-241.docx
7_2020_09_24_b1-241_pried...
24497820200928104134.adoc
2020-09-28
17:00:00
B1-240 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. B1 - 77 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2020 - 2021 mokslo metams nustatymo" pakeitimo 7_2020_09_24_b1-240.docx
7_2020_09_24_b1-240_1-pri...
7_2020_09_24_b1-240_2-pri...
24497720200928103559.adoc
2020-09-28
17:00:00
B1-239 Dėl UAB „Akordas 1“ prašymo atleisti nuo nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių 7_2020_09_24_b1-239.docx
24497120200928102634.adoc
2020-09-28
17:00:00
B1-238 Dėl UAB „Anykščių energetinė statyba“ prašymo atleisti nuo nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių 7_2020_09_24_b1-238.docx
24496820200928102500.adoc
2020-09-28
17:00:00
B1-237 Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, apyvartinių lėšų naudojimo, viršplaninių pajamų paskirstymo ir nevykdomo biudžeto finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2020_09_24_b1-237.docx
7_2020_09_24_b1-237_pried...
24496720200928102154.adoc
2020-09-28
17:00:00
B1-236 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-39 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 7_2020_09_24_b1-236.docx
7_2020_09_24_b1-236_4-pri...
7_2020_09_24_b1-236_2-pri...
7_2020_09_24_b1-236_1-pri...
7_2020_09_24_b1-236_3-pri...
7_2020_09_24_b1-236_5-pri...
24496520200928102009.adoc
2020-09-28
17:00:00
B1-235 Dėl Molėtų rajono savivaldybės šeimos tarybos nuostatų patvirtinimo 7_2020_09_24_b1-235.docx
7_2020_09_24_b1-235_-nuos...
24496320200928101814.adoc
2020-09-28
17:00:00
B1-234 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018–2024 metams įgyvendinimo 2018–2019 m. ataskaitai 7_2020_09_24_b1-234.docx
7_2020_09_24_b1_234-atask...
7_2020_09_24_b1-234-atask...
24496220200928101715.adoc