title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2020-06-01
17:00:00
B1-157 Dėl Inturkės gatvės, esančios Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Kanapelkos kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2020_05_28_b1-157_pried...
7_2020_05_28_b1-157..docx
22422120200601162201.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-156 Dėl Inturkės gatvės, esančios Molėtų miesto teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2020_05_28_b1-156_pried...
7_2020_05_28_b1-156..docx
22422020200601162110.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-155 Dėl Mokyklos gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Balninkų seniūnijos Gruodžių kaimo teritorijoje 7_2020_05_28_b1-155.docx
7_2020_05_28_b1-155_pried...
22421820200601161921.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-154 Dėl Bajorų gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Miškiškių I kaimo teritorijoje 7_2020_05_28_b1-154.docx
7_2020_05_28_b1-154_pried...
22419720200601160149.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-152 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. B1-116 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo“ pakeitimo 7_2020_05_28_b1-152.docx
22419220200601155004.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-151 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-41 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo" pakeitimo 7_2020_05_28_b1-151.docx
7_2020_05_28_b1-151_progr...
22418820200601154806.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-150 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. B1-114 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų vaikų vasaros poilsiui organizuoti konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 7_2020_05_28_b1-150.docx
7_2020_05_28_b1-150-1apra...
7_2020_05_28_b1-150-apras...
22418720200601154636.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-149 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B1-230 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Molėtų rajono savivaldybės taryba, tvarkos aprašo patvirtinimo"pakeitimo 7_2020_05_28_b1-149.docx
22418520200601154415.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-148 Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo 7_2020_05_28_b1-148.docx
7_2020_05_28_b1-148_pried...
22418420200601154137.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-147 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 7_2020_05_28_b1-147.docx
22418320200601154031.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-146 Dėl beviltiškų skolų nurašymo 7_2020_05_28_b1-146.docx
22417620200601153108.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-145 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-90 „Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Molėtų rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo“ pakeitimo 7_2020_05_28_b1-145.docx
22417420200601152844.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-144 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai 7_2020_05_28_b1-144.docx
22417120200601152402.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-143 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto išnuomojimo viešojo konkurso būdu 7_2020_05_28_b1-143.docx
22416720200601152138.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-142 Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį 7_2020_05_28_b1-142.docx
22416620200601152030.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-141 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 7_2020_05_28_b1-141.docx
22416520200601151932.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-140 Dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų mėnesinių nuomos mokesčių dydžių nustatymo 7_2020_05_28_b1-140.docx
7_2020_05_28_b1-140_pried...
22416420200601151731.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-139 Dėl atleidimo nuo savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose 7_2020_05_28_b1-139.docx
22415820200601145608.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-138 Dėl Molėtų rajono savivaldybės sakralinių objektų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2020_05_28_b1-138.docx
7_2020_05_28_b1-138_apras...
7_2020_05_28_b1-138_apras...
7_2020_05_28_b1-138_apras...
7_2020_05_28_b1-138_apras...
22415620200601145350.adoc
2020-06-01
17:00:00
B1-137 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo ir finansuotinų nevyriausybinių organizacijų veiklos sričių 2020-2022 metams nustatymo 7_2020_05_28_b1-137.docx
7_2020_05_28_b1-137_nuost...
22415520200601145120.adoc