title

Profesinių švenčių proga įteikti Molėtų rajono savivaldybės Metų kultūros ir Metų medicinos darbuotojų apdovanojimai

Balandžio 26-ąją Molėtų kultūros centre šventiniame vakare pasveikinti ir pagerbti Molėtų rajono kultūros ir medicinos darbuotojai. Sveikinimo kalboje Savivaldybės meras Saulius Jauneika pažymėjo abiejų profesijų svarbą formuojant, saugant ir ugdant dvasines bendruomenės, šeimos ir kiekvieno žmogaus vertybes bei puoselėjant patį didžiausią turtą - žmonių sveikatą ir gyvybę. Dėkojo už pasišventimą ir linkėjo visiems sėkmės profesinėje veikloje.

Šventiniame vakare pirmą kartą įteikti savivaldybės apdovanojimai už pasiekimus profesinėje veikloje. Molėtų rajono savivaldybės metų kultūros darbuotojo vardas ir premija įtekti Molėtų krašto muziejaus Molėtų dailės galerijos vadovei Aistei Gabrielei Černiūtei - už profesionalaus meno puoselėjimą ir sklaidą - menininkų reikšmingų ekspozicijų, parodų, plenerų, rezidencijų, kūrybinių stovyklų organizavimą, aukštus Molėtų dailės galerijos pasiekimus tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje „ARTVilnius 21" bei knygos „Videniškiai. Kunigaikščių Giedraičių žemės beieškant" leidybą.

Molėtų rajono savivaldybės metų medicinos darbuotojo vardas suteiktas Molėtų ligoninės Geriatrijos ir vidaus ligų skyriaus vedėjai ir Covid-19 skyriaus koordinatorei, gydytojai Augustei Urbutei - už nuoširdų ir atsakingą darbą VšĮ Molėtų ligoninėje, sklandų Covid-19 skyriaus veiklos organizavimą,  pagalbą Molėtų krašto žmonėms pandemijos metu bei skiepijimosi nuo Covid-19 ligos propagavimą.

Metų darbuotojus ir visus abiejų profesijų atstovus nuoširdžiai sveikino šventinio vakaro dalyviai, bendradarbiai, kultūros ir sveikatos įstaigų bei miesto bendruomenės nariai.

Gražią dovaną - savo kūrybos vakarą visiems įteikė aktorė Nijolė Narmontaitė, sutikta ir palydėta karštais profesinių nominacijų vakaro dalyvių aplodismentais.

Metų profesinius apdovanojimus už aukštus profesinius pasiekimus 2020 m. įsteigė Molėtų rajono savivaldybės taryba. Profesinių švenčių proga kas antri metai teikiami Molėtų rajono savivaldybės Metų Kultūros, Metų medicinos, Metų socialinio darbuotojo ir Metų mokytojo vardai bei premijos.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-27 08:23:40