title

B78_105 Pritarimas projektinių pasiūlymų užduotims

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Pritarimų projektinių pasiūlymų rengimo užduotims

 administracinės paslaugos aprašymas

2014-09-18 Nr. B78-105

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pritarimai projektinių pasiūlymų rengimo užduotims

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis reikalinga projektinių pasiūlymų rengimui. Statytojų (užsakovų) prašymai pritarti projektinių pasiūlymų rengimo užduotims registruojami Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.
Kartu su prašymu statytojas (užsakovas) pateikia Savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjui –vyr. architektui projektinių pasiūlymų rengimo užduotį ir 4 grafoje nurodytus dokumentus.
Pritariama (nepritariama) Projektinių pasiūlymų rengimo užduotims ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.
Jei statytojas (užsakovas) prie prašymo pridėjo ne visus dokumentus arba juose trūksta reikalingų duomenų, prašymas nenagrinėjamas, o pareiškėjui per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pranešama, kokių dokumentų trūksta.
Pritarimų projektinių pasiūlymų rengimo užduotims ir išdavimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai pateikiami visi dokumentai.
Projektinių pasiūlymų rengimo užduotims pritaria (nepritaria) Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas – vyr. architektas.
Projektinių pasiūlymų rengimo užduotys išduodamos asmeniškai.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 45) 6 straipsnio 1 dalies 20 punktas, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktas
2. LR statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2006, Nr. 116-4402; 2007, Nr. 4-161; 2010, Nr. 84-4401; 2011, Nr. 91-4321) 5 straipsnio 3 punktas ir 20 straipsnio 3 dalies 1 punktas

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymą pritarti projektinių pasiūlymų rengimo užduočiai;

Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį;
Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos;
Planuojamo rekonstruoti pastato (-ų) (patalpų) inventorinius planus, vidaus patalpų eksplikaciją (bylos kopiją), kai rekonstruojami esami teisiškai įregistruoti pastatai;
Topografinę geodezinę nuotrauką (ne senesnę kaip 1 metų);
užstatymo sklype schemą;
Žemės sklypo nuomos (panaudos) sutartį, jei sklypas nuomojamas ar naudojamas panaudos teise;
Planuojamos statybos sklypo detaliojo plano, įregistruoto teritorijų planavimo duomenų registre, kopiją;
Daugiabučio namo patalpų savininkų viešojo aptarimo protokolą ir patalpų savininkų sutikimus, jei keičiama šio namo gyvenamųjų patalpų paskirtis;
Pastatą eksploatuojančio subjekto leidimą;
Statinio ir sklypo bendraturčių raštiškus sutikimus;
Gretimų (besiribojančių) žemės sklypų savininkų raštiškus sutikimus, jei neišlaikomi minimalūs leistini atstumai nuo gretimo žemės sklypo;
Banko (skolintojo) sutikimą numatomai darbų programai, jei turtas įkeistas bankui;
Sodų bendrijos sutikimą, jei sklypas yra sodininkų bendrijos teritorijoje;
Įmonės registracijos pažymėjimą, jei prašymą teikia juridinis asmuo;
Įgaliojimą pateikti prašymą, jei prašymą teikia statytojo (užsakovo) įgaliotas asmuo;
Garažų bendrijos sutikimą;
Žemės sklypo ribų planą ir kitus reikalingus dokumentus.
Prašymai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė (juridinio asmens – pavadinimas), adresas arba kurie nėra asmens pasirašyti, viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami;
Prie asmens prašymo gali būti pridedami kiti dokumentai ar jų kopijos.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Gediminas Putvinskas, tel. (8 383) 54 757, el.p. gediminas.putvinskas@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Gediminas Putvinskas, tel. (8 383) 54 757, el.p. gediminas.putvinskas@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 d. d.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra