title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2020-11-06
13:20:19
B1-262 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-43 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių patvirtinimo“ pakeitimo 252403720201029b1-262.doc...
25240420201106131547.adoc
2020-11-06
11:47:53
B1-268 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Molėtų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų tvirtinimo 252364720201029b1-268.doc...
252365720201029b1-268-pri...
25236820201106114714.adoc
2020-11-04
17:00:00
B1-283 Dėl Aplinkkelio gatvės, esančios Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Kanapelkos kaimo teritorijoje, panaikinimo 7_2020_10_29_b1-283.docx
7_2020_10_29_b1-283-pried...
25190420201104132423.adoc
2020-11-04
17:00:00
B1-282 Dėl Kranto gatvės, esančios Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Rutonių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2020_10_29_b1-282..docx
7_2020_10_29_b1-282-pried...
25190220201104132331.adoc
2020-11-03
17:00:00
B1-280 Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo 7_2020_10_29_b1-280.docx
7_2020_10_29_b1-280_pried...
25154720201103105727.adoc
2020-11-03
17:00:00
B1-279 Dėl Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių naujų žemės sklypų nuomos aukciono būdu ir aukcionų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2020_10_29_b1-279.docx
25154620201103105545.adoc
2020-11-03
17:00:00
B1-278 Dėl bešeimininkio turto priėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn 7_2020_10_29_b1-278.docx
25154420201103105452.adoc
2020-11-03
17:00:00
B1-277 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-62 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo 7_2020_10_29_b1-277.docx
25154320201103105341.adoc
2020-11-03
17:00:00
B1-276 Dėl Molėtų rajono savivaldybei priklausančių viešosios įstaigos „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuro“ dalininko teisių pardavimo 7_2020_10_29_b1-276.docx
25153820201103105241.adoc
2020-11-03
17:00:00
B1-275 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise 7_2020_10_29_b1-275.docx
25153620201103105123.adoc
2020-11-03
17:00:00
B1-274 Dėl socialinio būsto pirkimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir pirkimo sutarties sudarymo 7_2020_10_29_b1-274.docx
25153520201103105008.adoc
2020-11-03
17:00:00
B1-273 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021–2024 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo 7_2020_10_29_b1-273.docx
7_2020_10_29_b1-273-plana...
7_2020_10_29_b1-273_progr...
25153420201103104729.adoc
2020-11-03
17:00:00
B1-272 Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio 2020 - 2021 mokslo metams nustatymo 7_2020_10_29_b1-272.docx
7_2020_10_29_b1-272_pried...
25153320201103104530.adoc
2020-11-03
17:00:00
B1-271 Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo 7_2020_10_29_b1-271.docx
7_2020_10_29_b1-271-nuost...
25153220201103104218.adoc
2020-11-03
17:00:00
B1-270 Dėl Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo 7_2020_10_29_b1-270.docx
7_2020_10_29_b1-270_nuost...
25153020201103104025.adoc
2020-11-03
17:00:00
B1-269 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-69 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 m. valstybės lėšomis finansuojamų prioritetinių melioracijos darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 7_2020_10_29_b1-269.docx
7_2020_10_29_b1-269-saras...
25152820201103103905.adoc
2020-11-03
17:00:00
B1-267 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. B1-82 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2020 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 7_2020_10_29_b1-267.docx
7_2020_10_29_b1-267_kelia...
25152620201103103551.adoc
2020-11-03
17:00:00
B1-266 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimą Nr. B1-226 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo 7_2020_10_29_b1-266.docx
25152520201103103352.adoc
2020-11-03
17:00:00
B1-265 Dėl pritarimo projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Ukmergės, Širvintų ir Molėtų savivaldybėse“ veiklų įgyvendinimui 7_2020_10_29_b1-265.docx
25152420201103103224.adoc
2020-11-03
17:00:00
B1-264 Dėl pritarimo projektų rengimui ir įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1 punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams.“ 7_2020_10_29_b1-264.docx
25152320201103103116.adoc
Visos aktualijos