title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2021-07-13
14:41:08
B1-186 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 297888720210709b1-186.doc...
297889720210709b1-1865-pr...
297890720210709b1-1861-pr...
297891720210709b1-1863-pr...
2978982978922021071314402...
2021-07-01
17:00:00
B1-185 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai 7_2021_06_30_b1-185.docx
7_2021_06_30_b1-185_veikl...
29593620210701140716.adoc
2021-07-01
17:00:00
B1-184 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. B1-68 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2021 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 7_2021_06_30_b1-184.docx
29593120210701140556.adoc
2021-07-01
17:00:00
B1-183 Dėl Pasiūlymų dėl Molėtų rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2021_06_30_b1-183-.docx
7_2021_06_30_b1-183_pried...
29593020210701140430.adoc
2021-07-01
17:00:00
B1-182 Dėl Alksnynų gatvės, esančios Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Dūdanosių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2021_06_30_b1-182..docx
7_2021_06_30_b1-182_pried...
29592920210701140220.adoc
2021-07-01
17:00:00
B1-181 Dėl Šiaučiuko gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Mindūnų seniūnijos Janiškių kaimo teritorijoje 7_2021_06_30_b1-181.docx
7_2021_06_30_b1-181_siauc...
29592820210701140046.adoc
2021-07-01
17:00:00
B1-180 Dėl Saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Molėtų rajono savivaldybės Suginčių seniūnijos Loluičių, Padvarnių, Niniškių kaimuose specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo 7_2021_06_30_b1-180.docx
29592720210701135850.adoc
2021-07-01
17:00:00
B1-179 Dėl bešeimininkio turto priėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn 7_2021_06_30_b1-179.docx
29592620210701135710.adoc
2021-07-01
17:00:00
B1-178 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai valdyti patikėjimo teise 7_2021_06_30_b1-178.docx
29592520210701135537.adoc
2021-07-01
17:00:00
B1-177 Dėl trumpalaikio materialaus turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 7_2021_06_30_b1-177.docx
29592420210701135413.adoc
2021-07-01
17:00:00
B1-176 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo 7_2021_06_30_b1-176.docx
29592220210701135243.adoc
2021-07-01
17:00:00
B1-175 Dėl atleidimo nuo Savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio 7_2021_06_30_b1-175.docx
29592120210701135050.adoc
2021-07-01
17:00:00
B1-174 Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Molėtų rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo 7_2021_06_30_b1-174.docx
29591920210701134908.adoc
2021-07-01
17:00:00
B1-173 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-239 „ Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų kategorijų ir įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą dydžių nustatymo“ pakeitimo 7_2021_06_30_b1-173.docx
7_2021_06_30_b1-173_pried...
29591820210701134735.adoc
2021-07-01
17:00:00
B1-172 Dėl viešosios įstaigos Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo 7_2021_06_30_b1-172.docx
29591720210701134518.adoc
2021-07-01
17:00:00
B1-171 Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo 7_2021_06_30_b1-171.docx
29591420210701134317.adoc
2021-07-01
17:00:00
B1-170 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. B1-157 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešųjų vietų prekiauti ir teikti paslaugas nustatymo“ pakeitimo 7_2021_06_30_b1-170.docx
29591320210701134140.adoc
2021-07-01
17:00:00
B1-169 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. B1-194 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 7_2021_06_30_b1-169.docx
29590520210701133922.adoc
2021-07-01
17:00:00
B1-168 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B1-153 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinės paramos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 7_2021_06_30_b1-168.docx
29590420210701133656.adoc
2021-07-01
17:00:00
B1-167 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B1-244 „Dėl Molėtų kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo 7_2021_06_30_b1-167.docx
29590320210701133457.adoc