title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2019-11-29
09:51:07
B1-259 Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansuotinų sporto sričių nustatymo ir sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 195878720191127b1-259.doc...
195879720191127b1-259apra...
195880720191127b1-259-apr...
195881720191127b1-259apra...
195882720191127b1-259apra...
195883720191127b1-259-4-p...
195884720191127b1-2505-pr...
19588520191129095019.adoc
19580920191128160734.adoc
2019-11-29
08:45:27
B1-258 Dėl bešeimininkio turto perėmimo 195856720191127b1-258.doc...
195857720191127b1-258-pri...
1958621958592019112908435...
19577820191128152513.adoc
2019-11-28
17:00:00
B1-262 Dėl pritarimo projekto „Nuotekų surinkimo plėtra Molėtų miesto aglomeracijoje“ įgyvendinimui 7_2019_11_27_b1-262.docx
19579720191128155431.adoc
2019-11-28
17:00:00
B1-261 Dėl Likiškių gatvės, esančios Molėtų rajono Mindūnų seniūnijos Mindūnų kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2019_11_27_b1-261.docx
7_2019_11_27_b1-261_pried...
19579620191128155359.adoc
2019-11-28
17:00:00
B1-260 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui 7_2019_11_27_b1-260.docx
7_2019_11_27_b1-260-bendr...
19579520191128155334.adoc
2019-11-28
17:00:00
B1-257 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai 7_2019_11_27_b1-257.docx
19577720191128152448.adoc
2019-11-28
17:00:00
B1-256 Dėl pritarimo projekto "Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje" rengimui ir įgyvendinimui 7_2019_11_27_b1-256.docx
19577620191128152426.adoc
2019-11-28
17:00:00
B1-255 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį bendrijai „Edeno vaivorykštė”. 7_2019_11_27_b1-255.docx
19577520191128152354.adoc
2019-11-28
17:00:00
B1-254 Dėl Molėtų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2019_11_27_b1-254.docx
19580720191128160256.adoc
2019-11-28
17:00:00
B1-253 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 7_2019_11_27_b1-253.docx
19577420191128152331.adoc
2019-11-28
17:00:00
B1-252 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. B1-280 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019-2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo 7_2019_11_27_b1-252.docx
19580520191128160001.adoc
2019-11-28
17:00:00
B1-251 Dėl Molėtų rajono verslo tarybos patvirtinimo 7_2019_11_27_b1-251.docx
19577120191128152239.adoc
2019-11-28
17:00:00
B1-250 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. B1-26 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo 7_2019_11_27_b1-250.docx
7_2019_11_27_b1-250_1-pri...
7_2019_11_27_b1-250_2-pri...
7_2019_11_27_b1-250_3-pri...
7_2019_11_27_b1-250_4-pri...
7_2019_11_27_b1-250_5-pri...
19580020191128155705.adoc
2019-11-05
17:00:00
B1-249 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2019 metų valstybės lėšomis finansuojamų prioritetinių melioracijos darbų sąrašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. B1-64 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2019 m. valstybės lėšomis finansuojamų prioritetinių melioracijos darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 7_2019_10_31_b1-249.docx
7_2019_10_31_b1-249_saras...
19248920191105152520.adoc
2019-11-05
17:00:00
B1-248 Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją ir įgaliojimų suteikimo 7_2019_10_31_b1-248.docx
19248820191105152457.adoc
2019-11-05
17:00:00
B1-247 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą ir įgaliojimų jam suteikimo 7_2019_10_31_b1-247.docx
19248720191105152434.adoc
2019-11-05
17:00:00
B1-246 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. B1-157 „Dėl stojimo ir atstovo delegavimo į žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę“ pakeitimo 7_2019_10_31_b1-246.docx
19248620191105152411.adoc
2019-11-05
17:00:00
B1-245 Dėl pritarimo projekto „Vietinės reikšmės kelio Ču-13 Gulbinė – Šeštokiškės dalies kapitalinis remontas“ įgyvendinimui“ 7_2019_10_31_b1-245.docx
19248420191105152349.adoc
2019-11-05
17:00:00
B1-244 Dėl sprendimo pirkti nekilnojamąjį turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn patvirtinimo 7_2019_10_31_b1-244.docx
19248220191105152325.adoc
2019-11-05
17:00:00
B1-243 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo 7_2019_10_31_b1-243.docx
19248120191105152302.adoc