title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2020-03-10
17:00:00
B1-70 Dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinį žemės sklypą 7_2020_02_26_b1-70.docx
21106420200310161846.adoc
2020-03-10
10:54:28
B1-46 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-268 "Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą neformalųjį švietimą nustatymo" pakeitimo 210919720200226b1-46.docx
21092220200310105351.adoc
2020-03-03
11:39:19
B1-55 Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 209588720200226b1-55.docx
209589720200226b1-55apras...
2095912095902020030311375...
20944720200302161341.adoc
2020-03-02
17:00:00
B1-69 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų valstybės lėšomis finansuojamų prioritetinių melioracijos darbų sąrašo patvirtinimo 7_2020_02_26_b1-69.docx
7_2020_02_26_b1-69_darbu-...
20938520200302151734.adoc
2020-03-02
17:00:00
B1-68 Dėl 2019 m. birželio 13 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B1-128 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 7_2020_02_26_b1-68.docx
20938320200302151240.adoc
2020-03-02
17:00:00
B1-67 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. B1-134 „Dėl atstovų delegavimo į Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ valdybą“ pakeitimo 7_2020_02_26_b1-67.docx
20938220200302151210.adoc
2020-03-02
17:00:00
B1-66 Dėl pritarimo projekto „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste. II etapas“ įgyvendinimui 7_2020_02_26_b1-66.docx
20937920200302151139.adoc
2020-03-02
17:00:00
B1-65 Dėl Girsteitiškio gatvės, esančios Molėtų rajono Alantos seniūnijos Šunakojų kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2020_02_26_b1-65.docx
7_2020_02_26_b1-65_prieda...
20937720200302151106.adoc
2020-03-02
17:00:00
B1-63 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B1-58 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo 7_2020_02_26_b1-63.docx
20946820200302164708.adoc
2020-03-02
17:00:00
B1-62 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn 7_2020_02_26_b1-62.docx
20937320200302150935.adoc
2020-03-02
17:00:00
B1-61 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B1-153 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 7_2020_02_26_b1-61.docx
20947220200302165446.adoc
2020-03-02
17:00:00
B1-60 Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Molėtų rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo 7_2020_02_26_b1-60.docx
20945120200302161914.adoc
2020-03-02
17:00:00
B1-59 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise 7_2020_02_26_b1-59.docx
20936820200302150759.adoc
2020-03-02
17:00:00
B1-58 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 7_2020_02_26_b1-58.docx
7_2020_02_26_b1-58_prieda...
20936720200302150724.adoc
2020-03-02
17:00:00
B1-57 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 7_2020_02_26_b1-57.docx
7_2020_02_26_b1-57_prieda...
20936620200302150648.adoc
2020-03-02
17:00:00
B1-56 Dėl atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą 7_2020_02_26_b1-56.docx
20936520200302150526.adoc
2020-03-02
17:00:00
B1-54 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo 7_2020_02_26_b1-54-.docx
7_2020_02_26_b1-54_sarasa...
20943920200302160944.adoc
2020-03-02
17:00:00
B1-53 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-123 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo pakeitimo 7_2020_02_26_b1-53-.docx
20936220200302150300.adoc
2020-03-02
17:00:00
B1-52 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. B1-130 Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo, pirmininko paskyrimo ir nuostatų patvirtinimo pakeitimo 7_2020_02_26_b1-52.docx
20936120200302150230.adoc
2020-03-02
17:00:00
B1-51 Dėl Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2020 m. specialiosios programos patvirtinimo 7_2020_02_26_b1-51-.docx
20943420200302160535.adoc

Mūsų darbai