title

Pradėjo veiklą Molėtų rajono Bendruomeninių organizacijų taryba

Į pirmą posėdį Bendruomeninių organizacijų taryba buvo susirinkusi spalio 6-ąją. Ji sudaryta Savivaldybės tarybos sprendimu, pagrindiniai veiklos tikslai - skatinti bendruomeninių organizacijų įtaką, jų bendradarbiavimą ir plėtrą.

Pirmajame posėdyje išrinkta Bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkė - mero pavaduotoja Vaida Saugūnienė, jos pavaduotoja - Alantos bendruomenės pirmininkė Dalia Žygelienė. Patvirtintas Tarybos darbo reglamentas.

Svarstant aktualią bendruomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms informaciją, sutarta, kad ji būtų koncentruotai pateikiama savivaldybės interneto svetainėje. Taip pat finansuojami projektai būtų viešinami pagal vieningą šabloną, kartu su vaizdine medžiaga ir trumpais projektų aprašymais. Parengus šabloną, tai bus daroma nuo 2021 metų, tokia tvarka bus numatoma ir finansavimo taisyklėse.

Apsvarstytas Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo projektas ir nutarta jį pakoreguoti, kad būtų išvengta lėšų skyrimo skirtingoms institucijoms, vykdančioms veiklas tame pačiame renginyje, atskiru priedu patvirtinti kofinansavimo paraiškų formą, išbraukti vietinio turizmo skatinimo prioritetą, nes per pastaruosius keletą metų pagal šį prioritetą negauta paraiškų. Taip pat siūloma įvesti naują prioritetą toms bendruomenėms, kurių patalpos nėra išlaikomos iš savivaldybės biudžeto, ir jos nėra įsikūrusios viename pastate su kitomis įstaigomis.

Šie siūlymai dar bus svarstomi jungtiniame posėdyje kartu su Nevyriausybinių organizacijų tarybos nariais, toks posėdis planuojamas lapkričio pradžioje.

Taryba taip pat rekomenduoja iš dalies keisti Molėtų rajono kaimo kultūrinės veiklos modelį - patikslinti renginių lygių apibrėžimus bei numatyti vieningą seniūnijų kultūrinės veiklos planų formas.

 

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-07 15:25:12