title

Pradedamas rengti Alantos miestelio teritorijos bendrasis planas

Molėtų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą rengti Alantos miestelio teritorijos bendrąjį planą ir patvirtino planavimo tikslus. Šiame plane, įvertinant socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius, gyventojų, verslo, viešuosius interesus, turės būti numatyta, kaip plėtoti susisiekimo ir kitą infrastruktūrą, kokios reikalingos teritorijos plėtrai, kaip jos bus naudojamos, kokiomis priemonėmis bus išsaugomas kraštovaizdis, kultūros paveldas, kad Alantos miestelyje būtų kuriama sveika, saugi, darni gyvenamoji aplinka ir visavertės gyvenimo sąlygos.

Alantos miestelio teritorijos bendrojo plano rengimo planavimo organizatorius - Molėtų savivaldybės administracijos direktorius - patvirtino planavimo darbų programą.

Plano rengėjas bus parinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Alantos miestelio teritorijos bendrojo plano rengimo Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai, tel. 8-383-54761, el. p. savivaldybe@moletai.lt.

Dokumentai susipažinti:

Savivaldybės tarybos sprendimas

Direktoriaus įsakymas ir planavimo darbų programa

Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti Savivaldybės administracijos pastato II a. fojė skelbimų lentoje (Vilniaus g. 44, LT - 33140 Molėtai), Alantos seniūnijos skelbimų lentoje (A. Kraujelio g. 3, LT-33312, Alantos mstl., Molėtų r., tel. (8 383)  58203, el. p. alanta@moletai.lt ), LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Alantos miestelio teritorija 

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-31 11:56:37