title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas 8-asis 2020 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-09-24 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018–2024 metams įgyvendinimo 2018–2019 m. ataskaitai (Nr. B68-263) 142_sprendimas-del-spp-20...
142_aiskinamasis-rastas-d...
142_spp-ataskaita.docx
142_spp-ataskaitos-prieda...
Vaida Miltenienė

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės šeimos tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-242) 35_del-moletu-rajono-savi...
35_moletu-r.-savivaldybes...
35_aiskinamasis-rastas.-d...
Genovaitė Gribauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-39 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-243) 147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimas-del-biudze...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_aiskinamasis-rastas-d...
147_projekto-lyginamasis-...
147_teises-aktu-projektu-...
Rūta Maigienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, apyvartinių lėšų naudojimo, viršplaninių pajamų paskirstymo ir nevykdomo biudžeto finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-244) 147_sprendimas-del-admini...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_aiskinamasis-r.-del-b...
Rūta Maigienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl UAB „Anykščių energetinė statyba“ prašymo atleisti nuo nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių (Nr. B68-245) 147_aiskinamasis-rastas-d...
147_sprendimas-del-anyksc...
Rūta Maigienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl UAB „Akordas 1“ prašymo atleisti nuo nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių (Nr. B68-246) 147_sprendimas-del-uab-ak...
147_aiskinamasis-rastas-d...
Rūta Maigienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. B1 - 77 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2020 - 2021 mokslo metams nustatymo" pakeitimo (Nr. B68-247) 32_sprendimas-del-2020_04...
32_sprendimo-del-klasiu-k...
32_aiskinamasis-del-klasi...
32_sprendimo-del-klasiu-k...
Arvydas Jurkšaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-248) 32_sprendimas_del-mokymo-...
32_mokymo-lesu-apskaiciav...
32_aiskinamasis-del-mokym...
Arvydas Jurkšaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2020-2021 mokslo metais patvirtinimo (Nr. B68-249) 34_del-pu-modeliu-2.docx
34_pu-modeliu-priedas_1.d...
34_aisk.-rastas-del-pu-mo...
Natalija Ališauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl pritarimo sutarčiai su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene (Nr. B68-250) 31_ts-del-pritarimo-sutar...
31_ts-priedas-sutartis.do...
31_ar-del-pritarimo-sutar...
Gintautas Matkevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Molėtų kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. B68-251) 31_ts-del-kc-paslaugu-kai...
31_ts-priedas-kainorastis...
31_ar-del-kc-paslaugu-kai...
31_antikorupcinio-vertini...
Gintautas Matkevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020-04-30 sprendimo Nr. B1-84 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinių kainų nustatymo ir subsidijavimo“ pakeitimo (Nr. B68-253) 54_sprendimas_del-2020-04...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. B1-194 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-254) 54_sprendimas_del-2019-09...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_lyginamasis-var._2019_...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų r. Alantos gimnazijai (Nr. B68-255) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl būstų nuomos rinkos kaina (Nr. B68-256) 55_del-bustu-nuomos-rinko...
55_aisklentelenuasmeninta...
55_aiskin.-r-del-bustu-nu...
Danutė Kavaliūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centrui pagal patikėjimo sutartį (Nr. B68-257) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal patikėjimo sutartį (Nr. B68-258) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų šiluma“ pagal patikėjimo sutartį (Nr. B68-259) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl biudžetinės įstaigos Molėtų r. paslaugų centro nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-260) 54_sprendimas_del-paslaug...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Gervių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Bijutiškio kaimo teritorijoje (Nr. B68-261) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-biju...
82_bijutiskio-k.-gerviu-g...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Gervių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Kliukų kaimo teritorijoje (Nr. B68-262) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-kliu...
82_kliuku-k.-gerviu-g.-pr...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška