title

*Planuojamas rengti Molėtų miesto Melioratorių kvartalo detalusis planas

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas Molėtų miesto Melioratorių kvartalo detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo tikslai:

  1. sudaryti sąlygas darniai planuojamos teritorijos raidai;
  2. kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
  3. nustatyti planuojamoje teritorijoje veiklos gaires;
  4. sudaryti sąlygas racionaliam planuojamos teritorijos panaudojimui;
  5. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas planuojamoje teritorijoje;
  6. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių ir Molėtų rajono savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Savivaldybės administracijos direktoriaus ĮSAKYMO PROJEKTAS „Dėl Molėtų miesto Melioratorių kvartalo detaliojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo".

Susipažinti su įsakymo projektu taip pat galima Molėtų rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (Vilniaus g. 44, LT - 33140 Molėtai, II a. fojė).

Visuomenės atstovai nuo 2020 m. vasario 13 d. iki 2020 m. vasario 27 d. gali susipažinti su įsakymo projektu, pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 44, LT - 33140 Molėtai, tel. (8 383) 54761, el. p. savivaldybe@moletai.lt ).

 

Spausdinimo versija Archyvas

Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Atgal
Visos aktualijos