title

Planavimo dokumentai

Strateginis planavimas 

    Molėtų rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2018-2024 metams

 Įgyvendinimo 2018-2019 m. ataskaita 

 Ataskaitos priedas

Molėtų rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2020-2022 metams

Molėtų rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaita

Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos planas (atsisiųsti WORD)

Molėtų rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 metais programa

 
Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos paslaugų 2020 metų veiklos planas  

 

 Teritorijų planavimas

Kryptingo investicijų pritraukimo ir turizmo infrastruktūros vystymo Molėtų rajone galimybių studija

Molėtų rajono teritorijos bendrasis planas (korektūra)

Molėtų miesto bendrojo plano keitimas 

Molėtų miesto teritorijos kompleksinio zonavimo schema 

Ligoninės korpuso paskirties pakeitimo į pradinę mokyklą ir žemės sklypų ribų detaliojo plano keitimas

Dubingių miestelio bendrasis planas

Giedraičių miestelio teritorijos bendrasis planas

Molėtų miesto J. Janonio kvartalo detalusis planas

Mindūnų kaimo detalusis planas

Mindūnų seniūnijos Šnieriškių kaimo centrinės dalies detalusis planas 

Suginčių kaimo teritorijos detalusis planas

Specialusis vandentvarkos plėtros planas

Viešųjų kelių schema

Teritorijos, esančios magistralinio kelio Vilnius-Utena atkarpos zonoje specialusis planas

Detalusis planas „Molėtų miesto Žvyrakalnio kvartalo detaliojo plano korektūra“

Molėtų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialusis planas

Molėtų rajono rekreacinių vietovių specialusis planas

Molėtų miesto aikštės ir gretimų teritorijų rekonstravimo projektas

 Projektinių pasiūlymų viešinimas

Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai 

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-22 16:36:39