title

Administracinė paslauga *Pažymos patalpos savininkui išdavimas apie gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis*

Molėtų miesto gyventojams - Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, o seniūnijų gyventojams - seniūnijos teikia šią paslaugą asmenims, norintiems gauti pažymą apie jiems nuosavybės teise priklausančioje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Paslauga nemokama, suteikiama tą pačią dieną (esant techninėms kliūtims - per 3 dienas)

Paslaugą galima užsakyti elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt

Pateikiami dokumentai:

 1. Laisvos formos prašymas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai arba gimimo liudijimai (Molėtų miesto gyventojams).
 4. VĮ Registrų centro išduota pažyma apie asmeniui nuosavybės teise priklausančią gyvenamą patalpą (seniūnijų gyventojams)
Paslaugos teikėjai ir kontaktai:

Molėtų mieste -  Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Vida Bertulienė, tel. (8 383) 54750, 127 kab., el.paštas v.bertuliene@moletai.lt  (Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai)
 
Seniūnijose: 
 • Alantos seniūnijoje specialistė Rita Jūronienė, tel. (8 383) 58 180, mob. 8 656 95592, Antano Kraujelio g. 3, 33037, Alantos mstl., Molėtų r. sav., el.p. alanta@moletai.lt
 • Balninkų seniūnijoje  specialistė Aurelija Pacevičienė, tel.(8 383) 44 218, mob. 8 618 62421, Alaušų g. 21, 33303, Balninkų mstl., Molėtų r. sav., el.p. balninkai@moletai.lt
 • Čiulėnų seniūnijoje specialistė Aldona Pušinienė, tel. (8 383) 44 118 mob. 8 656 95594, Toliejų g.16, 33352, Toliejų k.,  Molėtų r. sav., el.p. ciulenai@moletai.lt
 • Dubingių seniūnijoje specialistė Genoefa Lukšienė, tel. (8 383) 47 141,  mob. 8 656 95650, Ąžuolyno g. 8, 33261, Dubingių mstl., Molėtų r. sav., e l.p. dubingiai@moletai.lt
 • Giedraičių seniūnijoje specialistė Svetlana Sukackienė, tel. (8 383) 55 141 mob. 8 656 95651, Širvintų g. 16, 33274, Giedraičių mstl., Molėtų r. sav., el.p. giedraiciai@moletai.lt
 • Inturkės seniūnijoje specialistė Vanda Liubertienė, tel. (8 383) 43 742,  mob.8 656 95652, Bažnyčios g. 16, 4160, Inturkės mstl., Molėtų r. sav., el.p. inturke@moletai.lt
 • Joniškio seniūnijoje specialistė Alvyra Bražiūnienė, tel. (8 383) 59 123, mob. 8 656 95653,  Arino g. 14, 4160, Joniškio mstl.,  Molėtų r. sav., el.p. joniskis@moletai.lt
 • Luokesos seniūnijoje specialistė Jadvyga Kazlauskienė, tel. (8 383) 54 662, mob. 8 656 95654, S.Dariaus ir S.Girėno g. 4, 33102, Molėtai, el.p. luokesa@moletai.lt
 • Mindūnų seniūnijoje specialistė Jūratė Vyšniauskienė, tel. (8 383) 48 012, mob. 8 656 95657, Muziejaus g. 8, 33202, Mindūnų k., Molėtų r. sav., el.p. mindunai@moletai.lt
 • Suginčių seniūnijoje specialistė Sigutė Lisauskienė, tel. (8 383) 56 142, mob. 8 656 95658, Darželio g. 1, 33334, Suginčių mstl., Molėtų r. sav., el.p. suginčiai@moletai.lt
 • Videniškių seniūnijoje  specialistė Marytė Baranauskienė, tel. (8 383) 43 122, mob. 8 656 95659, Ramybės g. 3, 33293, Videniškių k., Molėtų r. sav., el.p. videniskiai@moletai.lt 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas.
 3. Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos taisyklės, patvirtintos gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. (29)4 R-52.
 4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
 5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
 6. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas.