title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2021-09-21
17:00:00
B1-203 Dėl pritarimo Molėtų rajono viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros gerinimo turistų lankytinose vietose projektų įgyvendinimui 7_2021_09_21_b1-203.docx
30997420210921144200.adoc
2021-07-30
07:58:43
B1-191 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. B1-219 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės budinčio globotojo veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 300987720210729b1-191.doc...
300988720210729b1-191-pri...
3009933009892021073007575...
2021-07-29
17:00:00
B1-202 Dėl Rūtų gatvės, esančios Molėtų rajono Balninkų seniūnijos Balninkų miestelio teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2021_07_29_b1-202..docx
7_2021_07_29_b1-202-pried...
30091820210729144628.adoc
2021-07-29
17:00:00
B1-201 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 7_2021_07_29_b1-201.docx
30091520210729144522.adoc
2021-07-29
17:00:00
B1-200 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Kementos g. 7 - 3, pardavimo 7_2021_07_29_b1-200.docx
30091320210729144307.adoc
2021-07-29
17:00:00
B1-199 Dėl materialaus turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 7_2021_07_29_b1-199.docx
30091120210729144125.adoc
2021-07-29
17:00:00
B1-198 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams nustatymo 7_2021_07_29_b1-198.docx
30091020210729144002.adoc
2021-07-29
17:00:00
B1-197 Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo į viešąją įstaigą Aukštaitijos profesinio rengimo centrą, didinant dalininko įnašą 7_2021_07_29_b1-197.docx
30090920210729143822.adoc
2021-07-29
17:00:00
B1-196 Dėl pakeistų Molėtų gimnazijos nuostatų patvirtinimo 7_2021_07_29_b1-196.docx
7_2021_07_29_b1-196_molet...
30090820210729143717.adoc
2021-07-29
17:00:00
B1-195 Dėl pakeistų Molėtų progimnazijos nuostatų patvirtinimo 7_2021_07_29_b1-195.docx
7_2021_07_29_b1-195_progi...
30090620210729143604.adoc
2021-07-29
17:00:00
B1-194 Dėl pakeistų Molėtų pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 7_2021_07_29_b1-194.docx
7_2021_07_29_b1-194_molet...
30090520210729142723.adoc
2021-07-29
17:00:00
B1-193 Dėl pakeistų Molėtų r. Alantos gimnazijos nuostatų patvirtinimo 7_2021_07_29_b1-193.docx
7_2021_07_29_b1-193_alant...
30090420210729142603.adoc
2021-07-29
17:00:00
B1-192 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. B1-195 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo 7_2021_07_29_b1-192.docx
30090320210729142529.adoc
2021-07-29
17:00:00
B1-190 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. B1-105 „Dėl Molėtų krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo 7_2021_07_29_b1-190.docx
30090120210729142009.adoc
2021-07-29
17:00:00
B1-189 Dėl neapmokestinamų žemės sklypų dydžių nustatymo 7_2021_07_29_b1-189.docx
30090020210729141844.adoc
2021-07-29
17:00:00
B1-188 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitos tvirtinimo 7_2021_07_29_b1-188.docx
7_2021_07_29_b1-188-pried...
7_2021_07_29_b1-188-pried...
7_2021_07_29_b1-188-pried...
30089920210729141654.adoc
2021-07-29
17:00:00
B1-187 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 7_2021_07_29_b1-187.docx
7_2021_07_29_b1-187-4-pri...
7_2021_07_29_b1-187_3-pri...
7_2021_07_29_b1-187_1-pri...
7_2021_07_29_b1-187_5-pri...
30089820210729141517.adoc
2021-07-13
14:41:08
B1-186 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 297888720210709b1-186.doc...
297889720210709b1-1865-pr...
297890720210709b1-1861-pr...
297891720210709b1-1863-pr...
2978982978922021071314402...
2021-07-01
17:00:00
B1-185 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai 7_2021_06_30_b1-185.docx
7_2021_06_30_b1-185_veikl...
29593620210701140716.adoc
2021-07-01
17:00:00
B1-184 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. B1-68 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2021 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 7_2021_06_30_b1-184.docx
29593120210701140556.adoc