title

Padėkime vaikams pasirinkti 2021 metų neformalaus švietimo programą ir pasirašykime sutartis

 

Kviečiame tėvelius (rūpintojus, globėjus) padėti vaikams pasirinkti neformaliojo vaikų švietimo programą. Dėl programos lankymo prašome susitarti su programos vykdytoju iki 2021 m. vasario 12 d. Apsisprendus pasirašyti sutartį.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, pasirinkta neformaliojo vaikų švietimo programa.

Programų sąrašas skelbiamas čia 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Kultūros ir švietimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Arvydą Jurkšaitį tel. (8 383) 40063, el. p. a.jurksaitis@moletai.lt

Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašas patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės direktoriaus 2021 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. B6-52 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo programų, atitinkančių reikalavimus, atitikties pratęsimo ir programų sąrašo tvirtinimo".Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-04 15:40:00