title

Nuo lapkričio 3 Savivaldybė dirba ir paslaugos teikiamos tik nuotoliniu būdu

 

Nuo lapkričio 2 d. daugėjant susirgimų Covid-19 liga, Molėtų rajono savivaldybė priskirta raudonajai zonai. 

Siekiant  riboti lankytojų srautus ir išvengti sąlygų Covid - 19 virusui plisti, nuo lapkričio 3-osios lankytojai į Molėtų savivaldybės administracijos bei seniūnijų pastatus nebus įleidžiami, paslaugos teikiamos tik nuotoliniu būdu, telefonu ir kitomis elektroninėmis priemonėmis. Molėtuose prašymai priimami Archyve (iš vidinio kiemo pusės), kaip iki šiol.

Lapkričio 1-ąją rajono gyventojams buvo diagnozuoti 29 Covid-19 ligos atvejai. 4 iš jų registruoti Savivaldybės administracijoje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. spalio 21 d. pasitarimo sprendimo
(protokolo Nr. 46, 5 klausimas) priedas
 

Rekomenduojamos atskirų sektorių Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonės, kai savivaldybė priskiriama geltonajai arba raudonajai zonai

Nr. Sektorius Rekomenduojamos priemonės geltonajai zonai Rekomenduojamos priemonės raudonajai zonai
1. Viešasis ir privatus sektorius (darbovietės)
 • rekomenduojamas nuotolinis darbas ir nuotoliniai posėdžiai, jeigu posėdis organizuojamas gyvai - dėvimos kaukės
 • atstumas 2 m (tarp darbuotojų, darbo vietų, darbuotojų ir klientų, klientų)
 • kaukės aptarnaujant klientus
 • kaukės klientams
 • darbuotojų ir klientų srautų valdymas
 • darbuotojų ir lankytojų sveikatos būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 • rankų ir aplinkos higiena
 • darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu arba daliniu nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą
 • privalomi higienos ir srautų valdymo bei apsaugos priemonių dėvėjimo reikalavimai
2. Švietimas (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas) 0-6 m.
 • srautų atskyrimas (grupių izoliacija)
 • kaukės (nustatytais atvejais - veido skydeliai) pedagogams ir vaikus atlydintiems asmenims uždarose erdvėse, visam personalui bendrose uždarose erdvėse
 • vaikų, darbuotojų, vaikus atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 • rankų ir aplinkos higiena
 • renginiai uždarose patalpose organizuojami grupių izoliacijos principu, kaukės suaugusiems asmenims ir ne mažesnis nei 1 m atstumas
 • renginiai atvirose erdvėse organizuojami grupių izoliacijos principu, kaukės suaugusiems asmenims ir ne mažesnis nei 1 m atstumas
 • maitinimas grupių izoliacijos principu
 • rekomenduojama ugdymo ar vaikų priežiūros procesą organizuoti nuotoliniu būdu visuose arba dalyje bendrojo ugdymo tarpsnių
 • privalomi higienos ir srautų valdymo bei apsaugos priemonių dėvėjimo reikalavimai
  Švietimas (pradinis ugdymas) 7-11 m.
 • srautų atskyrimas
 • kaukės (nustatytais atvejais - veido skydeliai) personalui, pedagogams ir mokinius atlydintiems asmenims uždarose erdvėse
 • mokinių, darbuotojų ir mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 • rankų ir aplinkos higiena
 • renginiai uždarose patalpose organizuojami klasių izoliacijos principu, kaukės suaugusiems asmenims ir ne mažesnis nei 1 m atstumas
 • renginiai atvirose erdvėse organizuojami klasių izoliacijos principu, kaukės suaugusiems asmenims ir ne mažesnis nei 1 m atstumas
 • maitinimas valdant srautus
 • vaikams, sergantiems lėtinėmis ligomis, rekomenduojama sudaryti sąlygas mokytis nuotoliniu būdu
 
Švietimas (pagrindinis, vidurinis ugdymas) 12-19 m.
 • srautų atskyrimas
 • kaukės (nustatytais atvejais - veido skydeliai) visiems uždarose erdvėse
 • mokinių ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 • rankų ir aplinkos higiena
 • renginiai uždarose patalpose organizuojami klasių izoliacijos principu, kaukės visiems ir ne mažesnis nei 1 m atstumas
 • renginiai atvirose erdvėse organizuojami klasių izoliacijos principu, kaukės visiems ir ne mažesnis nei 1 m atstumas
 • maitinimas valdant srautus
 • vaikams, sergantiems lėtinėmis ligomis, rekomenduojama sudaryti sąlygas mokytis nuotoliniu būdu
  Švietimas (vaikų neformalusis švietimas)
 • srautų atskyrimas (užtikrinti, kad grupėje dalyvautų tie patys vaikai)
 • kaukės (nustatytais atvejais - veido skydeliai) visiems uždarose erdvėse
 • vaikų ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas (matuojama temperatūra)
 • rankų ir aplinkos higiena
 • renginiai uždarose patalpose organizuojami klasių izoliacijos principu, kaukės visiems ir ne mažesnis nei 1 m atstumas
 • renginiai atvirose erdvėse organizuojami klasių izoliacijos principu, kaukės visiems ir ne mažesnis nei 1 m atstumas
 • draudžiamas
Švietimas (aukštojo mokslo studijos, profesinis mokymas, neformalusis suaugusiųjų švietimas)
 • atstumas 2 m
 • kaukės (nustatytais atvejais - veido skydeliai) visiems uždarose erdvėse
 • rekomenduojamas nuotolinis mokymas
 • rankų ir aplinkos higiena
 • sveikatos būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 • renginiai uždarose patalpose organizuojami klasių izoliacijos principu, kaukės visiems ir ne mažesnis nei 1 m atstumas
 • renginiai atvirose erdvėse organizuojami klasių izoliacijos principu, kaukės visiems ir ne mažesnis nei 1 m atstumas
 • maitinimas vykdomas laikantis viešojo maitinimo sąlygų
 • rekomenduojama organizuoti nuotoliniu būdu
3. Sveikatos priežiūra
 • srautų atskyrimas
 • ribojamas ligonių lankymas
 • prioritetas nuotolinėms paslaugoms, kai paslaugos pagal paciento sveikatos būklę gali būti suteikiamos nuotoliniu būdu ir pacientas sutinka jas gauti tokiu būdu
 • nuotolinės konsultacijos tarp gydytojų
 • privalomi prevenciniai personalo tyrimai
 • kaukės visiems
 • paslaugų teikimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
 • draudžiamas ligonių lankymas, išskyrus nustatytas išimtis
   
 • sveikatos būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 • rankų ir aplinkos higiena
 
4. Stacionarinės socialinių paslaugų įstaigos, nestacionarinės socialinių paslaugų įstaigos, kuriose teikiamos socialinės paslaugos susijusios su apgyvendinimu
 • srautų atskyrimas
 • grupinių veiklų metu atstumas 2 m
 • draudžiamas lankymas įstaigose
 • kaukės visiems
 • privalomi prevenciniai personalo tyrimai
 • privalomi asmenų tyrimai prieš pradedant jiems teikti stacionarines globos paslaugas
 • paslaugų gavėjų, lankytojų ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 • rankų ir aplinkos higiena
 • draudžiamas gyventojų lankymas visose stacionarinėse socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose, numatant savivaldybės administracijai pareigą užtikrinti vaikų ir neįgalių žmonių priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigose, jeigu tokia priežiūra neįmanoma namuose
Nestacionarinės socialinių paslaugų įstaigos, kuriose teikiamos socialinės paslaugos nesusijusios su apgyvendinimu
 • srautų atskyrimas
 • atstumas 2 m
 • kaukės visiems
 • prevenciniai personalo tyrimai
 • paslaugų gavėjų, lankytojų ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 • rekomenduojama paslaugas teikti nuotoliniu būdu
 • rankų ir aplinkos higiena
 • draudžiama arba ribojama vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centrų veikla, numatant savivaldybės administracijai pareigą užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigose, jeigu tokia priežiūra neįmanoma namuose
5. Renginiai
 • srautų valdymas
 • galimybė riboti renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių arba renginius organizuoti be žiūrovų (pagal renginio pobūdį)
 • rekomenduojama organizatoriams bilietus platinti arba dalyvių registraciją vykdyti elektroniniu būdu
 • kaukės visiems uždarose ir atvirose erdvėse ir 1 m atstumas
 • darbuotojų, dalyvių ir lankytojų sveikatos būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 • rankų ir aplinkos higiena
 • draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai
6. Prekyba, pramogų parkai, laisvalaikis
 • saugūs atstumai
 • asmenų srautų valdymas
 • kaukės visiems uždarose erdvėse
 • darbuotojų ir klientų sveikatos būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 • rekomenduojama nuotolinė prekyba
 • pramogų parkų, laisvalaikio paslaugų teikimo vietose asmeniui užtikrinamas 5 kv. m paslaugos teikimo vietos plotas
 • rankų ir aplinkos higiena
 • draudžiamas arba ribojamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas (galimos išimtys, kai nustatyti kiti reikalavimai)
 • parduotuvių, kioskų ir kitų prekybos vietų patalpose, teritorijose ir (ar) šalia jų ribojamas pirkėjų ir kitų lankytojų (toliau - pirkėjas) srautas - užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m vienam pirkėjui tenkantis prekybos plotas arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas pirkėjas
7. Paslaugos
 • žmonių srautų ribojimas
 • 2 m atstumas tarp paslaugos gavėjų, 2 m atstumas tarp paslaugos teikėjų
 • kaukės visiems uždarose erdvėse
 • darbuotojų ir klientų sveikatos būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 • rekomenduojamos nuotolinės paslaugos
 • rankų ir aplinkos higiena
 • paslaugų teikimo vietose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas - užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų plotas,
 • tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, arba vienu metu paslaugos teikiamos ne daugiau kaip vienam paslaugos gavėjui
8. Viešasis maitinimas, naktiniai klubai, lošimo namai
 • saugūs atstumai
 • žmonių srautų valdymas
 • kaukės visiems (išskyrus valgant ir geriant) uždarose erdvėse
 • rekomenduojama viešojo maitinimo paslauga - maistas išsinešti
 • darbuotojų ir klientų sveikatos būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 • draudžiamos viešojo maitinimo paslaugos savitarnos principu
 • rankų ir aplinkos higiena
 • ribojamas viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų darbo laikas
 • žmonių srautų valdymas
9. Kaukės
 • viešose uždarose vietose
 • visuose susibūrimuose
 • viešose uždarose ir (ar) atvirose vietose
 • visuose susibūrimuose
10. Gyventojų judėjimas -
 • ribojamas keliavimo tarpmiestinio, priemiestinio ir miesto reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais intensyvumas - keliautojams leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip 1 m atstumu (netaikoma transportui, kuris savivaldybės teritorijoje važiuoja be sustojimų)
 • rekomenduojama riboti judėjimą dėl nebūtinų priežasčių
 • viešose vietose būti ne didesnėmis nei 2-5 asmenų grupėmis, išskyrus šeimos narius, laikytis ne mažesnio kaip 2 m atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių, vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų (netaikoma laidotuvėms)


Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-02 21:53:15