title

Nuo balandžio 15 galima teikti prašymus ugdyti vaikus šeimoje

LR Švietimo įstatymo 311 straipsnyje numatyta, kad vaikas jo paties arba tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. LR Vyriausybė 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą.

Vadovaudamasis minėtu aprašu Molėtų rajono savivaldybės direktorius patvirtino Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnaziją mokykla, padedančia tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą šeimoje.

Jei pageidaujama, kad vaikas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje,  prašymą ugdytis šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir kitus dokumentus reikia pateikti nuo 2021 m. balandžio 15 d. iki 2021 m. birželio 1 d. Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijai.

Kokius dokumentus reikia pateikti su prašymu, yra nurodyta Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašePaskutinis atnaujinimas: 2021-04-13 23:08:24