title

Netekome gero Molėtų krašto draugo iš Vokietijos - Uwės Hummericho

 

Su liūdesiu pranešame, kad 2020 m. liepos 20 d. netekome gero Molėtų krašto draugo iš Vokietijos žemutinės Saksonijos žemės Auricho miesto Uwės Hummericho, daug prisidėjusio prie mūsų krašto žmonių gerovės socialinių paslaugų, sveikatos, humanitarinės pagalbos ir kitose srityse. Nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius ir visus jo bendražygius.

Uwė Hummerichas nuo 1996 m. per 30 kartų su savo draugais savanoriais iš Vokietijos federalinės techninės pagalbos agentūros lankėsi Molėtuose su humanitarinės pagalbos siuntomis ir dovanomis, jo dėka užsimezgė ir tęsėsi ilgalaikė draugystė su Molėtų savivaldybe ir įvairiomis rajono įstaigomis.

Molėtuose, padedant Molėtų teismo pirmininkei Janinai Kirvelienei, susipažino su daugeliu įstaigų, organizacijų, žmonių, domėjosi jų poreikiais ir džiaugėsi, galėdamas pagelbėti. Jo ir kitų Vokietijos savanorių dėka Molėtų sveikatos įstaigas, vaikų savarankiško gyvenimo namus, senelių namus, Kijėlių specialiojo ugdymo centrą, ugniagesius, policiją, mokyklas, atskiras šeimas ir asmenis pasiekė 22 transporto priemonės: sunkvežimiai, autobusai, automobiliai greitajai pagalbai ir neįgaliesiems, jiems skirta techninė įranga, vaistai, įvairios maisto prekės, drabužiai, pagalba lėšomis.

1998 m. jis įkūrė Socialinės aktyvios pagalbos Baltijos šalyse draugiją, kuriai vadovavo, aktyviai rinko aukas, lėšas ir organizavo humanitarines misijas.

Uvę Hummerichą prisiminsime kaip nuoširdų visų Molėtų krašto žmonių draugą, daug padėjusį mūsų kraštui, savo veikla sustiprinusį draugiškus Molėtų, Vokietijos ir Lietuvos santykius.Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-23 09:22:18