title

Išnuomojamos patalpos

 Molėtų rajono savivaldybės administracija viešo konkurso būdu nuomoja negyvenamąsias patalpas

Adresas

Molėtų r. sav., Molėtų m., Vilniaus  g. 45

Molėtų r. sav., Balninkų sen., Balninkų mstl., Gedimino g. 10

Nuomojamas plotas

54,34 kv. m

 73,45 kv. m

Pradinė 1 kv. m nuomos kaina per mėnesį

0,66 Eur

0,13 Eur

Trumpa patalpų charakteristika

Patalpos kino teatro pastate

Patalpos mokyklos pastate

Patalpų paskirtis pagal veiklos pobūdį

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veiklai

Švietimo paslaugų veiklai

Pradinis įnašas

3 mėn. pradinio turto nuompinigių dydžio suma

Patalpų apžiūros laikas

2018-11-20 nuo 9.00 -16.00 val.

2018-11-21 nuo 9.00- 16.00 val.

Dalyvių registravimas

2018-11-27 nuo 9.00-16.00 val.

2018-11-28 nuo 9.00-16.00 val.

Atsakingas asmuo už apžiūrą ir kontaktas

Vanda Aleksiejūnienė, tel. (8 383) 40 058, mob. 8 611 14612

 
Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis adresu Vilniaus g. 44, Molėtai, 4 aukšte 416 kab. 2018-11-27 nuo 9.00-16.00 val. ir 2018-11-28  nuo 9.00-16.00 val. Atsakinga - konkurso komisijos sekretorė Vanda Aleksiejūnienė. Telefonai pasiteirauti (8 383)  40058, 8 611 14612.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas pavadinimas, adresas ir  nuoroda „Turto nuomos konkursui".

Voke turi būti dokumentai nurodyti turto nuomos viešojo konkurso sąlygų 15 punkte. Dokumentuose turi būti:

  1. siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina;
  2. konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas);
  3. veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas;
  4. juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
  5. dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Konkursas 54,34 kv. m patalpų adresu: Molėtų r. sav., Molėtų m., Vilniaus g. 45 įvyks 2018 m. lapkričio 29 d. 9.30 val. (4 a., 416 kabinete Vilniaus g. 44, Molėtai). (Konkurso sąlygos)

Konkursas 73,45 kv. m patalpų adresu: Molėtų r. sav., Balninkų mstl., Gedimino g. 10  įvyks 2018 m. lapkričio 29 d. 9.00 val. (4 a., 416 kabinete Vilniaus g. 44, Molėtai). (Konkurso sąlygos)

Paraiškos forma 

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Molėtų rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188712799) atsiskaitomąją sąskaitą LT084010045500080076 sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

 
Molėtų rajono savivaldybės administracija viešojo nuomos konkurso būdu 5 metų laikotarpiui išnuomos administracinei arba prekybos ir paslaugų veiklai patalpas Molėtų r., Balninkų mstl., Alaušų g. 21.

Nuomojamas patalpų plotas – 52,61 kv. m. Galima išsinuomoti visas arba dalį patalpų.

Pradinė nuomos kaina 0,13 euro už 1 kv. m. per mėnesį.

Pasiteirauti tel. (8 383) 40058, 8 611 14612

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-15 17:03:02