title

Molėtų žmonių su negalia sąjungos 30-metis. Sveikinimai, iššūkiai ir viltys

Savivaldybės meras Stasys Žvinys su Socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaite Gribauskiene aplankė ir pasveikino Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungą, kuri šiemet mini savo veiklos 30-metį. Sąjungos vadovei Marytei Baliūnaitei ir kitiems sąjungos nariams linkėjo kuo geriausios kloties, sveikatos, stiprybės, tikėjimo savo galiomis ir ateitimi, išreiškė pagarbą jų tvirta valia, dvasios stiprybe ir didžiule vidine galia mylėti žmones, kuri padeda įveikti visus kylančius sunkumus, drąsiai priimti visus gyvenimo iššūkius ir niekuomet nepasiduoti.

Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga per ilgus savo veiklus metus tapo Molėtų krašto visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo simboliu. Prasmingai atstovauja ir gina savo narius, jų teisėtus poreikius, teises ir laisves bei padeda įgyvendinti socialinės integracijos į visuomenę principą, remia neįgaliųjų iniciatyvas, padeda jiems mokytis, užsiimti mėgstama veikla, ilsėtis, sportuoti ir bendrauti. Gražiai teikia savarankiškumo didinimo, socialinės reabilitacijos ir savitarpio pagalbos grupių paslaugas, skatina neįgaliųjų meninę saviraišką, užimtumą, įtraukia juos į kultūros ir sporto renginius. Sąjunga glaudžiai bendradarbiauja ir su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis,  Jos veiklai ilgus metus vadovavusi Vladzė Gribėnienė yra Molėtų rajono garbės pilietė, o dabartinė vadovė Marytė Baliūnaitė - savivaldybės padėkos angelo laureatė.

  

Nors sukaktis labai graži, sąjunga jos nešvenčia. Buvo planuotas šventinis renginys, bet jo išvakarėse Molėtų neįgalieji buvo apvogti, iš seifo dingo visi ne tik šventei, bet ir patalpoms išlaikyti, kurui pas neįgaliuosius važiuoti, elektrai, kitai kasdieninei veiklai skirti pinigai. Todėl tik sekmadienį Molėtų bažnyčioje per Šv. Mišias pasimelsta už visus geradarius, parėmusius organizaciją, už neįgaliųjų sąjungą 30-mečio proga, už neįgaliuosius ir sveikuosius, buvusius ir esančius kartu.

 

Šiandien sąjungos pirmininkė Marytė Baliūnaitė ir kiti nariai su dėkingumu kalba apie geradarius molėtiškius, kurie po nelaimės užjautė neįgaliuosius ir paaukojo pinigų veiklai tiek, kad jau viltingai galima žvelgti į artimiausius mėnesius - sąjungos veikla tęsiama. Džiugiai dalinasi įspūdžiais iš Vilniuje vykusių sostinės dienų, kuriose Molėtų neįgalieji prekiavo savo dirbiniais, mokė vilniečius pinti apyrankes, vežėsi savo meninę programą. Aktyviai ruošiasi Molėtų rudens gėrybių ir amatų mugei. Į sąjungos būstinę tiesiai iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Molėtų skyriaus konferencijos užsukęs Pranas Pliuška buvo susirūpinęs naujo spektaklio repeticija, nes greitai žadama jo premjera.

Domėdamasis žmonių su negalia kasdienybe, meras žadėjo visokeriopą savivaldybės bendradarbiavimą ir pagalbą bei pasižymėjo vieną iš artimiausių darbų - padėti neįgaliajam Molėtuose pritaikyti gyvenamąją aplinką.Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-12 20:53:27