title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. 3-asis posėdis
Posėdžio data 2016-03-31 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės mero 2015 metų veiklos ataskaitai (Nr. B68-94) 63_sprendimo_del-mero-201...
63_sprendimo_del-mero-201...
63_sprendimas_del-mero-20...
Stasys Žvinys

Priimtas
2 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2015 metų veiklos ataskaitai (Nr. B68-93) 63_sprendimo_del-pritarim...
63_sprendimo_del-pritarim...
63_sprendimas_del-pritari...
Saulius Jauneika

Priimtas
3 Dėl viešosios įstaigos Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2015 m. vadovo ataskaitai ir 2016 m. veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. B68-73) 43_sprendimas_-del-pspc-a...
43_pspc-fin.-atskaitomybe...
43_aiskinamasis-rastas_-d...
Miglė Bareikytė

Priimtas
4 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2015 m. vadovo ataskaitai ir 2016 m. veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. B68-74) 43_sprendimas_-del-ligoni...
43_ligonines-fin-atskaito...
43_aiskinamasis-rastas_-d...
43_2015-m.-ligonines-atas...
Miglė Bareikytė

Priimtas
5 Dėl viešosios įstaigos Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centro 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2015 m. vadovo ataskaitai ir 2016 m. veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. B68-75) 43_sprendimas_-del-gmp-at...
43_gmp-fin.-ataskaita.pdf
43_gmp-ataskaita-2015-m.d...
43_aiskinamasis-rastas_-d...
Miglė Bareikytė

Priimtas
6 Dėl viešosios įstaigos Giedraičių ambulatorijos 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2015 m. vadovo ataskaitai ir 2016 m. veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. B68-76) 43_sprendimas_-del-giedra...
43_giedraiciu-fin.-atskai...
43_aiskinamasis-rastas_-d...
43_2015-m.-giedraiciu-ata...
Miglė Bareikytė

Priimtas
7 Dėl viešosios įstaigos Suginčių bendrosios praktikos gydytojo kabineto 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2015 m. vadovo ataskaitai (Nr. B68-82) 43_suginciu-2015-m-ataska...
43_sprendimas_del-suginci...
43_aiskinamasis-rastas_-d...
43_2015-m.-suginciu-fin.-...
Miglė Bareikytė

Priimtas
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo (Nr. B68-71) 43_sprendimas_del-vadovu-...
43_aiskinamasis-rastas_de...
Miglė Bareikytė

Priimtas
9 Dėl mokos fondo ir išlaidų medikamentams normatyvų nustatymo 2016 m. (Nr. B68-68) 43_sprendimas_-del-normat...
43_aiskinamasis-rastas_-d...
Miglė Bareikytė

Priimtas
10 Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Suginčių bendrosios praktikos gydytojo kabinetą (Nr. B68-60) 43_sprendimas_-del-suginc...
43_aiskinamasis-rastas-_d...
Miglė Bareikytė

Priimtas
11 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų vadovų ataskaitoms (Nr. B68-72) 36_sprendimas-del-pritari...
36_moletu-vaiku-savaranki...
36_moletu-socialines-para...
36_alantos-seneliu-globos...
36_aiskinamasis-rastas-de...
Rasa Karūžaitė

Priimtas
12 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės kultūros įstaigų vadovų 2015 m. ataskaitoms (Nr. B68-91) 31_muziejaus-direktorias-...
31_kulturos-centro-direkt...
31_del-pritarimo-vadovu-a...
31_bibliotekos-direktoria...
31_ar-del-pritarimo-vadov...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
13 Dėl sutikimo pratęsti Česlovo Survilos išlaikymą Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose (Nr. B68-81) 36_sprendimas-del-sutikim...
36_aiskinamas-rastas-del-...
Rasa Karūžaitė

Priimtas
14 Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo (Nr. B68-89) 29_moletu-r.-savivaldybes...
29_moletu-r.-savivaldybes...
29_moletu-r.-savivaldybes...
29_moletu-r.-savivaldybes...
29_moletu-r.-savivaldybes...
29_del-moletu-rajono-savi...
29_aiskinamasis-rastas-de...
Nijolė Kimbartienė

Priimtas
15 Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2016-2017 mokslo metams nustatymo (Nr. B68-67) 32_del-klasiu-skaiciaus-n...
32_aiskinamasis-del-klasi...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
16 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo (Nr. B68-88) 31_nvo-susirinkimo-protok...
31_del-nvo-tarybos-sudary...
31_ar-del-nvo-tarybos.doc...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
17 Dėl būsto, esančio Molėtuose, Inturkės g. 39-3, pardavimo (Nr. B68-86) 55_del-busto-esancio-mole...
55_aiskinamasis-del-busto...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
18 Dėl būsto, esančio Molėtuose, Inturkės g. 39-4, pardavimo (Nr. B68-92) 55_del-busto-esancio-mole...
55_aiskinamasis-del-busto...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
19 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Žalioji g. 2, pardavimo (Nr. B68-85) 55_del-busto-moletu-r.tol...
55_aiskinamasis-del-busto...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
20 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Vilniaus g. 32-3, pardavimo (Nr. B68-84) 55_del-busto-esancio-mole...
55_aiskinamasis-del-busto...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
21 Dėl Kijėlių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Ažubalių kaimo teritorijoje (Nr. B68-54) 23_sprendimas-del-azubali...
23_priedas-del-azubaliu-k...
23_direktoriaus-teikimas-...
Loreta Guobytė

Priimtas
22 Dėl Miško gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Joniškio seniūnijos Girinių kaimo teritorijoje (Nr. B68-53) 23_sprendimas-del-giriniu...
23_priedas-del-giriniu-k....
23_direktoriaus-teikimas-...
Loreta Guobytė

Priimtas
23 Dėl Utenos gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Gojaus kaimo teritorijoje (Nr. B68-55) 23_sprendimas-del-gojaus-...
23_priedas-del-gojaus-k.-...
23_direktoriaus-teikimas-...
Loreta Guobytė

Priimtas
24 Dėl Pušyno gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Gojaus kaimo teritorijoje (Nr. B68-56) 23_sprendimas-del-gojaus-...
23_priedas-del-gojaus-k.-...
23_direktoriaus-teikimas-...
Loreta Guobytė

Priimtas
25 Dėl Gojaus gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Gojaus kaimo teritorijoje (Nr. B68-57) 23_sprendimas-del-gojaus-...
23_priedas-del-gojaus-k.-...
23_direktoriaus-teikimas-...
Loreta Guobytė

Priimtas
26 Dėl Pabradės gatvės, esančios Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Ūtos kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-58) 23_sprendimas-del-utos-k....
23_priedas-del-utos-k.-pa...
23_direktoriaus-teikimas-...
Loreta Guobytė

Priimtas
27 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Molėtų r. savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. B68-59) 54_sprendimas-del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
28 Dėl Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašų sudarymo ir jų skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-65) 54_sprendimas-del-kapiniu...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
29 dėl pavedimo savivaldybės kontrolieriui parengti išvadą (Nr. B68-66) 26_del-pavedimo-parengti-...
26_aiskinamasis-rastas-20...
Genė Kulbienė

Priimtas
30 Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-69) 54_sprendimo-del-turto-pe...
54_sprendimas-del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
31 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. B1-24 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-141 „Dėl savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. B68-78) 54_sprendimas-del-sprendi...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
32 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. B1-25 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. B1-81 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. B68-79) 54_sprendimas-del-sprendi...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
33 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-41 "Dėl projekto "Molėtų rajono gyvenviečių geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo sistemų ir valymo įrenginių įrengimas bei rekonstrukcija" įgyvendinimo" pakeitimo (Nr. B68-80) 51_sprendimas-del-sprendi...
51_aiskinamasis-rasas-del...
51_8doc0035.pdf
Marius Jakubauskas

Priimtas
34 Dėl pritarimo pasirašyti papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2014 m. spalio 7 d. dovanojimo sutarties Nr. A14-348, sudarytos tarp Vaidoto Žuko ir Molėtų rajono savivaldybės (Nr. B68-87) 54_sprendimas-del-pritari...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
35 Dėl Savivaldybės turto perdavimo Molėtų kultūros centrui (Nr. B68-70) 54_sprendimas-del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
36 Dėl leidimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai įsigyti lengvąjį automobilį (Nr. B68-63) 7_sprendimas-del-automobi...
7_aiskinamasis-rastas-del...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
37 Dėl švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo (Nr. B68-62) 7_sprendimas_del-atlygini...
7_aiskinamasis-rastas-del...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
38 Dėl Molėtų rajono savivaldybės mero nušalinimo priimant sprendimus dėl atostogų ir komandiruočių suteikimo jo sutuoktinei Molėtų švietimo centro direktorei Romualdai Žvinienei (Nr. B68-64) 7_sprendimas-del-nusisali...
7_aiskinamasis-rasta-del-...
7_20160317172355207.pdf
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
39 Dėl Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Karolio Balčiūno pavadavimo (Nr. B68-61) 7_sprendimas-del-pavadavi...
7_aiskinamasis-rastas-del...
Irena Sabaliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
40 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B1-215 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-77) 52_sprendimas-del-reglame...
52_lyginamasis-2016-03-18...
52_aiskinamasis-rastas-de...
Remigijus Tamošiūnas

Priimtas
41 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo (Nr. B68-90) 54_sprendimo-del-turto-nu...
54_sprendimas-del-turto-n...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Mūsų darbai