title

B6-0223 Dėl gripo epidemijos paskelbimo

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL GRIPO EPIDEMIJOS MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PASKELBIMO
2020 m. kovo 5 d. Nr. B6-223
Molėtai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, 25 straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo, 2020 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. V-285 „Dėl gripo epidemijų savivaldybėse skelbimo, kaip COVID-19 plitimo prevencijos":

1. S k e l b i u  gripo epidemiją Molėtų rajono savivaldybėje.

2. T v i r t i n u  Molėtų rajono savivaldybės priemonių planą gripo epidemijos metu (pridedama).

3. Į p a r e i g o j u  Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų įstaigų vadovus, Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vedėją vykdyti Molėtų rajono savivaldybės priemonių planą gripo epidemijos metu.

4. Į s a k a u  šį įsakymą paskelbti rajono spaudoje ir savivaldybės internetiniame tinklalapyje.

5. P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę Molėtų rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojai Ugnei Balčiūnei.

Administracijos direktorius   Sigitas Žvinys

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. kovo  5    d.
įsakymu Nr. B6- 223

Molėtų rajono savivaldybės priemonių planas gripo epidemijos metu

Eil. Nr.

Priemonė

Vykdytojas

1.

Sveikatos priežiūros įstaigose:

Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai

1.1.

Stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose uždrausti ligonių lankymą

 

1.2.

Personalui, kuriam pasireiškia gripo ar kitų ūmių virusinių kvėpavimo takų infekcijų simptomai, neleisti dirbti

 

1.3.

Patalpas dažnai vėdinti, valyti drėgnu būdu ir naudoti dezinfekcines medžiagas

 

2.

Švietimo įstaigose:

Švietimo įstaigų vadovai

2.1.

Atsižvelgiant į susirgimų gripu ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis skaičių įstaigoje, priimti sprendimus dėl ugdymo veiklos nutraukimo (rekomenduojama nutraukti užsiėmimus, kai serga 20 proc. mokinių)

 

2.2.

Personalui, kuriam pasireiškia gripo ar kitų ūmių virusinių kvėpavimo takų infekcijų simptomai, neleisti dirbti

 

2.3.

Riboti suplanuotus masinius renginius, neplanuoti naujų masinių renginių

 

2.4.

Patalpas dažnai vėdinti, valyti drėgnu būdu ir naudoti dezinfekcines medžiagas

 

2.5.

Sudaryti sąlygas įstaigoje dažnai plauti rankas (turi būti šilto vandens, muilo ir vienkartinių rankšluosčių prie kiekvienos kriauklės)

 

3.

Kultūros ir švietimo skyrius:

Kultūros ir švietimo skyrius

3.1.

Riboti suplanuotus masinius renginius, neplanuoti naujų masinių renginių

 

4.

Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose ir įmonėse:

Įstaigų, įmonių vadovai

4.1.

Patalpas dažnai vėdinti, valyti drėgnu būdu ir naudoti dezinfekcines medžiagas

 

4.2.

Asmenims, kuriems pasireiškia gripo ar kitų ūmių virusinių kvėpavimo takų infekcijų simptomai, neleisti dirbti

 

4.3.

Riboti suplanuotus masinius renginius, neplanuoti naujų masinių renginių

 

 
 
 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-05 16:55:42
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra