title

Molėtų rajono kultūros paveldo objektams tvarkyti - trečdalis milijono eurų

LR kultūros ministras patvirtino Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų finansavimo 2021-2023 m. programą. Pagal ją valstybės biudžeto lėšomis finansuojami keturi valstybės saugomi Molėtų rajono kultūros paveldo objektai: Alantos sinagoga, Atgailos kanauninkų vienuolyno ansamblio vienuolyno namas Videniškiuose, Alantos dvaro sodybos rūmai, Baltadvario įtvirtintos dvaro sodybos Šiaurės vartų pastato fragmentai.

2021 metais bus užbaigti tęstiniai Alantos sinagogos pastato tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo-apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbai, jiems skiriama 65 000 € valstybės biudžeto lėšų.

Bus tęsiami Videniškių Atgailos kanauninkų vienuolyno pastato patalpų konservavimo, restauravimo, remonto darbai. Jiems 70 000 € skiria valstybė, 50 000 € prisidės valdytojas - Molėtų rajono savivaldybės administracija. 2022 metais numatoma skirti dar 17 000 € valstybės biudžeto lėšų ir užbaigti tvarkybos darbus.

Už 22 000 € valstybės biudžeto lėšų vyks tęstiniai Alantos dvaro sodybos rūmų bokšto ir pagrindinio fasado tvarkybos (restauravimo ir remonto) darbai. Lygiagrečiai kapitaliniam remontui 68 000 € skirs valdytojas - VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla. Darbų pabaiga taip pat numatoma šiais metais.

Tvarkyti Baltadvario įtvirtintą dvaro sodybą, pašalinti avarijos grėsmę Šiaurės vartų pastato fragmentuose, skirta 18 000 € valstybės biudžeto ir 10 000 € valdytojo - Molėtų savivaldybės administracijos lėšų.

Tai pirmasis atvejis rajone, kai tvarkybos darbai valstybės lėšomis finansuojami iš karto keturiuose reikšmingiausiuose rajono paveldo objektuose. Skiriant valstybės lėšas, atsižvelgta į šių objektų atitiktį kriterijams bei prioritetus, kuriems didelę įtaką turi ir pareiškėjo finansinis indėlis.

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-15 22:17:42