title

Molėtų miesto bendrojo plano keitimas

Patvirtinta Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimu Nr. B1-263

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai

Pagrindinis brėžinys
Kraštovaizdžio tvarkymo
Inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo